Posláním ústeckého TyfloCentra je podporovat nevidomé a slabozraké v integraci do společnosti, tj. poskytovat pomoc v každodenním životě, při zvládání náročných nebo nestandardních situací.

Jsme jedinou organizací v kraji poskytující osobní doprovody pro nevidomé (tzv. průvodcovské a předčitatelské služby) a jednou ze dvou organizací poskytující služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti (tzv. sociální rehabilitaci). V rámci doprovodů nevidomé klienty doprovázíme po celém kraji k lékaři, na nákupy, na úřady, ale např. i za kulturou, za sportem dle jejich potřeb a přání. Do služeb sociální rehabilitace spadá zejména výuka práce na PC, s ozvučovacími programy, ovládání ozvučených mobilních telefonů a kompenzačních pomůcek pro nevidomé. V současné době máme 90 klientů z celého kraje. Někteří využívají našich služeb pravidelně, někteří nahodile, každopádně naše vztahy jsou v mnoha případech dlouhodobé, založené na vzájemné důvěře. Poskytujeme pro naše klienty i další doplňkové služby, zejména v oblasti volnočasových aktivit – zvuková střelba, sebeobrana, bowling, jóga a klubovna pro nevidomé aj.

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Lovosice, které nás v roce 2022 již popáté finančně podpořilo a pomohlo nám realizovat naše sociální služby. Také bychom všem chtěli popřát klidné svátky a hlavně zdraví a jen to dobré do roku 2023.

Kde nás najdete a kontakty:
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Revoluční 4
400 01 Ústí nad Labem
web: www.tyflocentrumusti.cz
www.masazeusti.eu
FB: TyfloCentrum Ústí nad Labem ops/ Masážní salon a pedikúra
IG: tyflocentrum_usti/masazetyflo

TyfoCentrum v Ústí nad Labem podporuje nevidomé a slabozraké již 20 let

Procházení příspěvků