Lovosický dnešek je informační měsíčník města Lovosice, vycházející v nákladu 5 000 kusů distribuovaný do všech domácností ve městě zdarma.

Vydavatel:

Centrum kultury Lovoš, se sídlem 8. května 13, 410 02 Lovosice.
IČ: 00830186. Povoleno ministerstvem kultury pod č. E 11617.

Redakce:

Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc)
Zodpovědný zástupce vydavatele: Bc. Vojtěch Krejčí
Redaktoři: Ivana Kocánková (ik), Ing. Eva Hozmanová (hz)

Redakční rada Lovosického dneška: Ing. Milan Dian, Ph.D, starosta města, Vladimír Šuma, místostarosta města, Ing. František Budský, tajemník úřadu, Bc. Vojtěch krejčí, vydavatel LD, Radim Tuček, šéfredaktor, Ivana Kocánková, redaktorka.

Spolupracovníci:

Fotograf: Miroslav Vintrich, MV – Photo, www.mv-photo.cz, miroslav.vintrich@seznam.cz
Grafik: Jaroslav Šindelář, grafické studio Solid Design, solid.design@centrum.cz, Jan Štok, jstok@seznam.cz

Články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz
Inzerci přijímá redakce na e-mailu: inzerce.dnesek@email.cz
Další kontakty: Ivana Kocánková, ivana.kocankova@meulovo.cz, tel. 416 571 114
Bc. Vojtěch Krejčí, vojtech.krejci@meulovo.cz

Ceník inzerce

(ceny jsou uvedeny bez DPH):

Celá strana A4 (200 šířka x 260 výška): 7 000 Kč
Půl strany (200 x 130 nebo 100 x 260): 3 500 Kč
Čtvrt strany (100 x 130 nebo 200 x 65): 1 750 Kč
Osmina strany (100 x 65):   875 Kč

Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo články redakčně krátit. Autoři příspěvků jsou zodpovědní za obsah článků.

Tisk: Samab Press Group a.s.