Fokus Labe vstoupil do reformy péče o duševní zdraví v České republice pilotním projektem vzniku Centra duševního zdraví v Ústí nad Labem. Navázal tak, na tradici své 30ti leté práce a rozšířil přístup o nové profese. CDZ jsou novým nízkoprahovým pilířem pro poskytování zdravotně-sociálních služeb pro občany s vážným duševním onemocněním. Tímto pilířem se rozšiřuje celý systém péče v České republice. Péče a podpora se realizuje blíže lidem s duševním onemocněním. I v regionu Litoměřic, Fokus Labe realizuje postupné kroky, které povedou k proměně současného Týmu duševního zdraví do Centra duševního zdraví.

V současné době Tým duševního zdraví Fokusu Labe v Litoměřicích, poskytuje individualizovanou péči zejména vážně duševně nemocným lidem a koordinuje dostupné služby s ohledem na potřeby klientů/pacientů v jejich přirozeném prostředí.

Tým duševního zdraví, je složený z pracovníků se zdravotními a sociálními profesemi, včetně pracovníků, kteří disponují zkušeností s vlastním prožitím nemoci. Tým pracuje formou case managementu, což v praxi znamená, že každý klient/ pacient má svého klíčového pracovníka, který ho provází na cestě úzdravy z duševního onemocnění. Tým poskytuje flexibilní individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům ze spádové oblasti bez dlouhé čekací doby.

Klientům tým pomáhá, při znovunalezení smyslu života, při práci na jejich novém sebepojetí po prožití traumatu duševní nemoci. Tým provází a podporuje člověka při psychiatrické a sociální rehabilitaci, pomáhá člověku s jeho sebe rozvojem, sociálními vztahy, pomáhá najít zaměstnání, vzdělávání, bydlení a podporuje finanční stabilitu člověka s duševním onemocněním. Tým do spolupráce integruje celé sociální zázemí člověka s duševním onemocněním.

K zajištění hlavního cíle pro lidi s duševním onemocněním, kterým je maximální společenská integrace a klinické, psychologické a sociální zotavení klientů/pacientů, spolupracuje tým ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami. Je mezičlánkem mezi primární péčí, včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou (akutní i specializovanou) péčí. Funkcí týmu je i prevence hospitalizací lidí s duševním onemocněním, či jejich zkracování a včasná integrace člověka zpět do jeho běžného života po prožité hospitalizaci.

Velká část práce týmu je směřována i k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích a léčebnách do běžného života. Za tímto účelem Tým duševního zdraví vytváří potřebné programy a služby. Zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení především s psychiatrickou nemocnicí Horní Beřkovice. Tým systematicky spolupracuje s obcemi a opatrovníky lidí s duševním onemocněním.
Tým duševního zdraví pracuje asertivně. Podporuje nejen klienty/pacienty, kteří se sami k službě dostaví či se o pomoc přihlásí, ale i ty, kteří službu nevyhledávají či ji v určité fázi (díky vlivu nemoci na jejich schopnost jednání a rozhodování) i odmítají. Ale bez podpory služby – pracovníků z týmu se jejich situace stále zhoršuje a oni se propadávají do sociální exkluze.

Tým nově vede zdravotní sestra se specializací v psychiatrii Mgr. Kristýna Šindelářová.

Kontakt na Tým duševního zdraví
Tel.: 733 184 245
Email: litomerice@fokuslabe.cz
Adresa: Velká krajská 47/7, Litoměřice (PO – PÁ 8.00 – 16.00)

 

Fokus Labe – Tým duševního zdraví Litoměřice 2023

Procházení příspěvků