Lovosické listy

V Lovosicích nikdy nevycházely české noviny, jen německé, a to ani po roce 1945, kdy už obyvatelstvo bylo převážně české. Dne 20. září 1991 vyšlo nulté číslo měsíčníku Lovosické listy, prvních českých lovosických novin. Myšlenka vydávat městské noviny vyšla z programu bývalého Občanského fóra v Lovosicích. Listy vydávala firma Harting za pomoci firmy Labužník. Šéfredaktorem byl Roderick Slavík, předsedkyní redakční rady Eva Hozmanová. Noviny měly dvanáct stran. Noviny tiskla INVA a byly prodávány u soukromých podnikatelů Lovosic. Poslední číslo vyšlo přesně za rok 20. září 1992, stejně jako číslo nulté – ZDARMA.

Lovosické noviny

20. října 1992, hned měsíc po zastavení předchozích novin, se objevil měsíčník další, nyní s názvem Lovosické noviny. Jako vydavatel byla v tiráži uvedena TP – spol. s r.o. s přispěním cukrárny John, Camex spol. s r.o. a železářství Vintrich, tisk Helioprint Lovosice. Noviny opět rozšiřovali soukromí podnikatelé. Počet stránek se snížil na osm. Noviny se přestaly vydávat 21. července 1993.

Lovosický dnešek

Následovalo dlouhé vakuum bez novin, až 6. dubna 1995 měli lovosičtí občané v rukou nulté číslo měsíčníku Lovosický dnešek, který vycházel až do prosince 2009, a to jako noviny městské, placené z rozpočtu Města Lovosice. Podtitul zněl: měsíčník lovosických občanů. Vydavatelem bylo Kulturní středisko Lovoš, které noviny i rozšiřovalo. Tisknul je z počátku Helioprint Lovosice a poté firma Bartoš – SLON, spol, s r.o., U Chemičky 18, Ústí nad Labem. Šéfredaktorem byl v roce 1995 jmenován a do konce roku 2001 místo zastával Ing. Jiří Hrdina. Členy redakční rady tehdy byli Miroslav Šanda, Jaroslav Čampulka, Miroslav Nesvarba a Eva Hozmanová a v roce 2001 přistoupil fotograf i textař Miroslav Hvorka. Od ledna 2002 byl jmenován šéfredaktorem Jaroslav Čampulka. Později začali přispívat ještě Anna Stará (2006 a 2007) a Jiří Veleman (2008 a 2009). Poslední číslo Lovosického dnešku vyšlo 31. prosince 2009.

Zpravodaj

Od 22. února 2010 vycházel v Lovosicích měsíčník s názvem Zpravodaj. Šéfredaktorkou Zpravodaje se stala Petra Tachecí. Vycházel v nákladu 3500 kusů do všech domácností zdarma. Poprvé byl tištěn barevně. Vydavatelem bylo Kulturní středisko Lovoš. Redaktoři redakce: Eva Hozmanová (do března 2010), Miroslav Hvorka (do dubna 2010), Anna Stará (do května 2010), Jiří Veleman a grafika a sazba Ladislav Neuman. Poslední číslo Zpravodaje P. Tachecí vyšlo v lednu 2011.

Lovosický dnešek podruhé

Dne 28. února 2011 vyšla druhá mutace Lovosického dnešku, a to opět zdarma v nákladu 4000 kusů. Dostal nový grafický kabát a barevný tisk. V roce 2011 měl 8 stran, od r. 2012 už 12 stran. Šéfredaktorem byl jmenován Radim Tuček. Noviny vydávalo KS Lovoš, zodpovědným zástupcem vydavatele byl Martin Kohl. Redaktoři: Eva Hozmanová, Miroslav Hvorka (až do své smrti v červenci 2016), Jiří Veleman (do dubna 2014) a Patrik Pátek (do března 2015). Tisk zajišťovala tiskárna Jiří Bartoš – SLON, Ústí nad Labem a od srpna 2015 Samab Press Group a.s. Nedílnou částí měsíčníku se stala placená inzerce. Od ledna 2017 vychází v nákladu 5000 kusů a distiribuje se i do obcí Lukavec, Malé Žernoseky, Čížkovice, Lhotka nad Labem, Sulejovice, Třebenice a Velemín.

(hz, ik)