V říjnu a v listopadu jsme přivítali děti v našich nových dětských skupinách Sluníčka a to ve Školní a následně v Přívozní ulici.

Skupiny se rychle zaplnily dětmi ve věku kolem 2 let. Nováčky čekal adaptační program, který jim pomohl se co nejlépe začlenit do nového kolektivu. Děti jsou moc šikovné, společně se naučily nové básničky a říkadla. Dětská skupina funguje podle plánu výchovy a péče, který je tematicky rozvržen podle ročních období. V dětské skupině zpíváme, hrajeme si, povídáme si, sportujeme, kreslíme, tvoříme, chodíme na procházky. Náš běžný denní program doplňují a oživují akce. V říjnu proběhlo společné dlabání dýní. V prosinci děti pekly perníčky, přišel čert s Mikulášem a také do dětské skupiny dorazil Ježíšek.

Více informací o naší dětské skupině najdete i na našich webových stránkách www.mcslunicka.cz.

Tímto Vám zároveň chceme popřát do roku 2023 hodně zdraví a spokojenosti. MC a DS Sluníčka.

Bc. Jitka Tirpáková.

Dětská skupina Sluníčka v Lovosicích

Procházení příspěvků