Společnost Seznam dnes (16.8.) zveřejnila zavádějící článek o výši pojistného a vazbě makléřské společnosti Respect na jinou firmu. Proti této konstrukci se ohrazujeme a uvádíme následující fakta.

Se společností RESPECT podepsala smlouvu o spolupráci v oblasti pojišťovnictví starostka Bc. Lenka Lízlová (ČSSD) dne 11.05.2011. V dubnu roku 2014, tedy ještě za bývalého vedení, byl uzavřen se stejným makléřem Dodatek č. 1, který upravoval účinnost smlouvy a to do 11.05.2019

V prosinci 2014 nastoupilo na úřad nové vedení (ANO) v čele se starostou Ing. Milanem Dianem, Ph.D., které nově soutěžilo pojistné v roce 2015. Nyní, v roce 2018, probíhá další veřejná otevřená soutěž.

Z tabulky níže je zřejmé, že k navýšení pojištění došlo po povodních v roce 2013, kdy město obdrželo  plnění od pojišťovny ve výši  přes 73 mil. Kč. V roce 2014 město obdrželo z důvodu vysokého navýšení škodního průběhu výpověd ze smluvního vztahu s ČSOB a proto muselo dojít k výběrovému řízení na nového pojistitele. Vzhledem k vysokému plnění došlo v soutěži k významnému nárůstu pojistného až na 9,4 mil. Kč

Je zde nutné podotknout, že město vlastní majetek ve výši cca 2 mld. korun a především sportovní areál v blízkosti Labe v záplavové zóně, na němž nichž při povodních dosahují škody desítek miliónů korun. Pojistné se tak vztahuje k hodnotě majetku a rizikům s ním spojeným, nikoliv k počtu obyvatel ve městě, jak se domnívá redaktor.

Reakce města Lovosice na zavádějící článek společnosti Seznam

Procházení příspěvků