V úterý 8. května proběhl v Lovosicích již třetí Sportovní den seniorů v rámci partnerství měst Lovosice a Coswig, který pořádalo Kulturní středisko Lovoš společně se spolkem Úsměv=Zdraví, SenSen a města Lovosice a Coswig.

Do Lovosic dorazilo 40 aktivních seniorů a 4 zástupci města Coswig, aby zde společně prožili slunečný, květnový den. Nejprve čekalo na účastníky slavnostní přivítání v prostorách zrekonstruované staré radnice, kterého se za město Lovosice zhostil ředitel kulturního centra Vojtěch Krejčí a za lovosické seniory Blanka Koutková. Přichystáno bylo i drobné občerstvení.

Posléze se skupina německých penzistů odebrala do lesoparku Osmička, kde na ně již čekali čeští senioři, kteří pro ně měli připraveno devět stanovišť s různými sportovními disciplínami. Němečtí sportovci obdrželi kartičky s tabulkou jednotlivých úkolů, kterou když kompletně vyplnili, dostali dárkovou taštičku s upomínkovými předměty města Lovosice.

Jelikož byli všichni moc šikovní, zvládli se aktivity ve velmi dobrém čase a mohla se ještě uskutečnit procházka podél řeky Labe a okolo kavárny Zámeček, která končila v centrální školní jídelně, kde byl pro účastníky nachystán oběd v podobě vepřové pečeně s knedlíkem a se zelím.

Dále němečtí senioři navštívili  Litoměřice. Po prohlídce historického města čekal od 16 hodin na účastníky opět z obou partnerských měst zábavný taneční večer v Centru kultury Lovoš, kde k poslechu a tanci hrál dechový orchestr Vinšovanka v čele se zpěvačkou Romanou Soukupovou. Na závěr dne bylo v Lovoši pro všechny zúčastněné připraveno drobné občerstvení a jako překvapení předali němečtí senioři českým přátelům drobné dárečky. Tančilo se, veselilo a konverzovalo až do 19 hodin, kdy byl naplánován odjezd zpět do Coswigu.

Akce se velmi povedla, počasí bylo letos velmi přívětivé a pokud vše dobře dopadne, je setkání naplánováno zase na příští rok, tentokrát pro změnu v německém Coswigu.

                   Text + foto Denisa Kubíková,  město Lovosice

 

Aktivní senioři z Lovosic a Coswigu opět zápolili na Osmičce

Procházení příspěvků