Od 28. května do 31. května budou částečně uzavřeny exity 48 a 52 dálnice D8. Důvodem je oprava povrchů dálničních sjezdů. Dne 28. května dojde k omezení provozu na exitu 52 pás od Velemína a od 29. do 31. května bude částečně uzavřen exit 48 dálnice. Podrobnosti najdete v mapkách.

V době od 26.05.2018 do 27.05.2018 dojde v obci Sutom k uzavírce silnice III/23764, vedoucí z obce Sutom směrem na Březno, a to z důvodu vybudování vodovodní přípojky.

V rámci revitalizace železniční trati Lovosice – Louny dojde k rekonstrukci železničních přejezdů, a to: 31.05.2018 v Libochovicích, uzavřena bude silnice III/247, vedoucí z Libochovic na Slatinu, uzavřen bude úsek železničního přejezdu v ul. Husova. Druhý železniční přejezd v Libochovicích se bude opravovat v pátek 1. června 2018, jedná se o silnici II. třídy č. 237 v ulici Čechova.

Dne 5. června 2018 se připravte v obci Křesín na uzavírku silnice III/23748 Křesín – Klapý.

 

 

 

 

 

Upozornění na dopravní omezení

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků