Fokus Labe disponuje v každém okrese ústeckého kraje (tedy i Litoměřickém okrese) týmy pomáhajících odborníků, kteří jsou připraveni pomoci osobám s duševním onemocněním s potřebami a přáními v nejrůznějších oblastech života na jejich cestě zotavení se z duševního onemocnění.

Týmy duševního zdraví, se skládají ze sociálních pracovníků, zdravotních a sester, lékařů, psychologů a peer konzultantů. Pokud je pacient/ klient v nouzi, nebo hledá pomoc, nebo je právě hospitalizován v psychiatrické nemocnici, léčebně, či akutním psychiatrickém oddělení, týmy jsou připraveny za ním přijet. Udělají s pacientem/ klientem, případně jeho rodinou první setkání. Vzájemně si popovídají, zjistí vzájemná očekávání a potřeby. Vyberou koordinátora, průvodce na cestě pacientova/klientova zotavení. Zotavování se z duševního onemocnění, jde následně cestou postupných kroků, které jsou společně plánované a ctí tempo, přání, vize a schopnosti člověka. Plán a průběh zotavení se odvíjí od potřeb a přání nejčastěji v sedmi oblastech tzv. kola života.

Oblast práce hraje v zotavení důležitou roli, bez práce je velmi obtížné zbavit se role „chronicky duševně nemocného člověka“. Nejlepší způsob, jak uniknout z prožívání duševního onemocnění a nudy je najít si práci. V tom pomáhá klientům z Litoměřicka Tým duševního zdraví Litomeřice / litomerice@fokuslabe.cz / a koučovací tým, který pracuje pro celý Ústecký kraj a můžete ho kontaktovat na email: prace@fokuslabe.cz.

Oblast bydlení, se kterou týmy duševního zdraví pomáhají, je častou potřebou pro životní jistotu a bezpečí. Mít vlastní domov je na cestě zotavení důležitým okamžikem a často zlomovým místem. Litoměřický Tým duševního zdraví podporuje a pomáhá klientům potřeby v oblasti bydlení naplnit. Fokus Labe věnuje bydlení prioritu a v Ústeckém kraji má dva domy chráněného bydlení a dům zotavení. Dva v Ústí a jeden v Chomutově a několik chráněných bytů.

Lidé s duševním onemocněním často žijí osamoceni. Oblast vztahů, je pro cestu z nemoci klíčovou oblasti potřeb. Tým duševního zdraví v Litoměřicích pomáhá lidem vytvářet příležitosti pro navazování vztahů, zmírňování pocitů samoty, obav a strachu z většího množství lidí. V Litoměřicích pořádají lidská setkávání, společné výlety, rehabilitační pobyty, učí se sdílet a prožívat životní okamžiky společně bez strachu a obav.

Volný čas a jeho smysluplné trávení, kulturní nebo sportovní vyžití nám, víc než jakékoli jiná lidská činnost, umožňuje naplňovat pocit sounáležitosti a radosti ze života. Navíc navázání kontaktu s ostatními je při činnostech, které nás baví, zpravidla snazší. Ve Fokusu v Litoměřicích nabízíme řadu příležitostí. Na přípravě a organizaci se podílí sami lidé se zkušeností v úzké spolupráci s peer konzultantkou.

Rodina poskytuje důležitou emocionální, sociální i materiální podporu, která je v situaci, kdy se člověk ocitne v nouzi, zásadní pro kvalitu života. Ve Fokusu s tím máme bohaté zkušenosti a naši odborníci pomáhají se zapojením rodiny do procesu zotavení jejich blízkých osob. Rodina je součástí na celé cestě zotavení, pokud si to pacient/klient přeje. Stejně tak je rodina přizývána na pravidelné rodičovské skupiny, které Tým duševního zdraví v Litoměřicích realizuje.

Oblast osobního rozvoje směřuje k neformálnímu vzdělávání, k zažívání si nových situací, k možnostem zkusit něco nového, vystoupit ze své „komfortní zóny“ a to s podporou a v bezpečném vztahu s našimi case manažery. Snižuje se tím tzv. kognitivně behaviorální deficit, který duševní onemocnění může přinášet. Tým spolu s pacientem/klientem pracuje na posílené své vnitřní integrity osobnosti, rozvíjí oblast sebevědomí a pozitivního sebe přijetí.

Oblast zdraví zde podpora Fokus Labe směřuje k pomoci s fyzickou kondicí, dobrým stravováním, zasíťováním na potřebnou lékařskou péči a multidisciplinární spolupráci s jinými zdravotními obory.

Neváhejte nás kontaktovat

TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ LITOMĚŘICE
FOKUS LABE
+ + 420 733 184 245
litomerice@fokuslabe.cz

„Sociální služba byla finančně podpořena Městem Lovosice“

Tyflocentrum

Fokus Labe pomáhá občanům s duševním onemocněním

Procházení příspěvků