Pěvecký sbor „Bell canto“ začal svou činnost v roce 2000. Téměř třicet milovníků krásného zpěvu (což si dali do názvu sboru) se rozhodlo zpívat v dobrém kolektivu. Sbormistrem je absolvent Akademie múzických umění a dlouholetý koncertní pěvec, vysokoškolsky kvalifikovaný pedagog profesor Josef Jíša. Sbor pracuje při Uměleckém pěveckém studiu „Bell canto“, jehož vedoucím je také profesor Jíša. Činnost Uměleckého studia je obsáhlá a plodná.

Pane profesore, jste vedoucím Uměleckého pěveckého studia „Bell canto“. Kde Studio začínalo?
Studio „Bell canto“ bylo od září 2001 umístěno v prostoru SOU Terezínská Lovosice, kde se konaly i zkoušky sboru. Prvním koncertem v učilišti byl Vánoční koncert 17.12.2001 s několika bloky vánoční a populární hudby. Dne 17. června 2002 se konal v sále Kulturního střediska Lovoš Benefiční koncert pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně pod záštitou starosty města Jana Kulhánka.

Po povodních v roce 2002 jste museli opustit prostory SOU Terezínská a přesídlit do ZŠ Antonína Baráka. Zkoušky sboru se konají buď v učebně ZŠ nebo v Bohušovicích. Jaký stupeň kvalifikace mohou studenti získat? Máte už nějaké absolventy?
Zájemci o sólový zpěv mají příležitost pod mým odborným vedením získat kvalifikační certifikát opravňující k profesionální pěvecké činnosti. V loňském roce získalo tuto kvalifikaci pět absolventů po složení zkoušky a absolventském koncertním vystoupení v Kulturním domě v Terezíně. v dubnu 2004. Byli to: Mgr. Marie Nováková, Eva Procházková, Anuška Melenová, Olga Šamšová a Martin Voborník.

Tento zdařilý koncert, v němž všichni absolventi prokázali výbornou úroveň dovedností pěveckých i interpretačních, odměnil naplněný sál Kulturního domu dlouho trvajícími ovacemi.

Co v současnosti připravuje sbor?
Současná činnost sboru a jeho sólistů je zaměřena na výběrový koncert písní filmových a muzikálových, se kterým vystoupí zpěváci na několika místech. Je to pořad, v němž sbor i sólisté jsou po celých 80 minut na jevišti a vystoupení probíhá v neustálém toku melodií, v němž se střídají sólisté, dua, tria a skupiny s celým sborem. Jeden z koncertů se konal 14. června v Bohušovicích. Přijďte si nás poslechnout, až uvidíte plakáty Bell canta na poutačích.

Náš sbor má ale nastudovány i dva koncerty pro chrámová vystoupení, kde znějí pouze duchovní skladby (na některých z nich se sbormistr profesor Jíša autorsky podílí svou skladatelskou tvorbou). Své posluchače této hudební tvorby má sbor například v Roudnici nad Labem, Libochovicích, Třebenicích a jinde.

Pravidelně uskutečňujete benefiční koncerty ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně. První koncert se konal v roce 2002, druhý koncert 23. června 2003. Chystáte nějaký koncert ve prospěch této Nadace i letos?
Ano, činnost našeho sboru je zaměřena i tímto směrem. Záštitu nad těmito dobročinnými koncerty ve prospěch Nadace pro transplantaci kostní dřeně převzal starosta města Lovosice, pan Jan Kulhánek, který svou účastí a předáním růží všem účinkujícím podtrhl význam těchto akcí. Letos připravuje sbor již třetí benefiční koncert a i v tomto roce odešle výtěžek koncertu přímo Nadaci v Plzni. Až najdete v říjnu plakáty k tomuto koncertu, srdečně Vás všechny zveme. Dobrovolným vstupným podpoříte dobrou věc.

Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?
Sbor „Bell canto“ plánuje rozšíření stavu ženského i smíšeného sboru o další zpěváky. Proto, kdo opravdu miluje zpěv a rád by si zdokonalil svůj pěvecký projev, má možnost se přihlásit přímo u mne v učebně na Základní škole Antonína Baráka v Lovosicích. Opravdoví zájemci o krásný zpěv budou srdečně vítáni. Zkusíte to? Podpoříte vznik většího stálého pěveckého tělesa v Lovosicích?

Přála bych panu profesorovi, aby nějaké nové zpěváky našel. Rozhovor se konal nad rozepisovanými notami, které pan profesor chystal na soustředění sboru v Horní Vysoké. Není to jeho první sbor, dětský i ženský pěvecký sbor vedl, když působil na škole v Terezíně (a i další pěvecké soubory); sám také zpíval jako sólista v Čechách i v řadě evropských zemí. Nechtěl ale, abych psala o něm, ale o činnosti Uměleckého studia a sboru, tak jeho přání respektuji.

Panu profesorovi děkuji za rozhovor a už se těším na koncert.

Členové pěveckého sboru „Bell canto“ mají rádi zpívání

Procházení příspěvků