Před začátkem nového školního roku vám, ač velmi nerada musím oznámit, že se mění

ceny obědů.  Ve školním roce 2021/2022 jsme přeceňovali několikrát, dosud pouze pro cizí strávníky a ceny obědů pro školáky se nám podařilo zachovat.

Aktuálně dochází k dalšímu nárůstu cen klíčových surovin. Tak extrémní a rychlý nárůst cen jsme nezažili. Z důvodu zvyšujících se nákladů přistupujeme ke zvýšení cen obědů i pro školáky.  V novém školním roce 2022/2023 budeme vařit za vyšší finanční normativy.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených bodů.

Změna cen pro žáky od 1. 9. 2022

Věková skupina Finanční limity-oběd Kč/den/strávník Původní cena Kč Nová cena Kč
Strávníci do 6 let 17,00 až 30,00 20,00 26,00
Strávníci 7-10 let 20,00 až 39,00 21,00 27,00
Strávníci 11-14 let 23,00 až 41,00 25,00 32,00
Strávníci 15 a více let 24,00 až 45,00 27,00 35,00

Zdroj.: Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Poslední úprava obědů pro školáky byla provedena od 1. 9.2019, předtím 1. 9. 2013.

Strávníkům v hlavní činnosti (žáci) je stanovena záloha ve výši 1 100,- Kč.

Změna cen pro cizí strávníky od 1. 9. 2022

Kategorie Původní cena v Kč Nová cena v Kč
Veřejnost stálá (čip) 78,00 84,00
Bezobjednávkové 100,00 106,00

Cizím strávníkům – veřejnost stálá (čip) je stanovena záloha ve výši 2 000,- Kč.

V září proběhne doúčtování zálohy do výše 1 100,- Kč formou inkasa pro přihlášené strávníky. Žádáme o navýšení limitů – souhlas k inkasu.

V říjnu proběhne vyúčtování za skutečnost září atd.

Všichni jsme zaznamenali nárůst cen energií, surovin, obalů, dopravy.  Tyto zvýšené náklady se promítají do vyšších prodejních cen. Strávníci-děti mají vyvážený oběd za cenu nákladů na potraviny. To je pro rodiny stravujících se dětí velké plus.  Žák má právo se stravovat. Povinnost zabezpečovat školní stravování má zřizovatel. První kroky ke vzniku školního stravování jsou již po skončení 2. světové války, aby se podvyživená generace postupem času zotavila. V průběhu let se v naší republice vytvořil systém školního stravování, který je ve světě ojedinělý.

Školní stravování se tak stalo nedílnou součástí vzdělávacího systému.

V ČR je cca 8 700 (původně 10 500 jídelen), kde se stravuje přibližně 1,5 mil. dětských strávníků, o které se stará přes 35 000 zaměstnanců. Jsme si vědomy naší zodpovědnosti na výchově a zdraví našich dětí.  Co budeme dělat? Dál budeme děti vychovávat. Dál budeme dělat akce k dobré propagaci školního stravování. Dál budeme otevřeně komunikovat s rodiči.  Dál budeme připravovat jídla s láskou tak, jako bychom je připravovali své rodině. Vždyť  každá je máma, a každá chce pro děti to nejlepší. Je to pěkná práce vidět, jak vám děti rostou před očima a vrací se jako dospělí cizí strávníci se svými dětmi.

Vím, že zdražování nás všechny zatěžuje a nikdy není příjemné. Přesto věřím, že se všichni společně setkáme v novém školním roce.            

Za tým CŠJ   Jana Dreieckerová, ředitelka

https://www.jidelna.net/informace-o-cenach

Centrální školní jídelna Lovosice informuje

Procházení příspěvků