Dne 21. 5. 2021 paní vychovatelky družiny ZŠ Všehrdova vymyslely akci i pro ty děti, co se nezúčastnily nedávno uplynulé akce, čarodějnického reje z důvodu rotačního režimu.  Na akci nazvané „Odpoledne plné kouzel“ se tedy trochu čarovalo, trochu se sportovalo a trochu přemýšlelo. Zakončení bylo s opékáním buřtíků. Počasí všem přálo.

Lenka Procházková.

Odpoledne plné kouzel na ZŠ Všehrdova

Procházení příspěvků