Víte, že před 30 lety června roku 1991 před polednem odejel z Československé republiky poslední transport se sovětskými vojáky, kteří byli na základě mezivládní dohody mezi SSSR a ČSSR „dočasně“ umístěni na území naší vlasti. Tato „dočasnost“ trvala od vpádu pěti armád Varšavské smlouvy ( SSSR, Bulharska, NDR, Polska a Maďarska ) 21. srpna 1968 do naší země celkem 23 roky. Koordinátorem postupného odchodu sovětských jednotek byl Michael Kocáb, poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Celkem Československo k 30. červnu 1991 v 925 transportech opustilo 73.500 vojáků a 39.000 rodinných příslušníků, 1.220 tanků, 2.500 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 105 letadel, 175 vrtulníků a 95 000 tun munice. Poslední železniční transport přejel československou hranici 21. června 1991.

hz

Vzpomínka – Před 30 lety odjeli z Českoslovenka poslední sovětští vojáci

Procházení příspěvků