Meziročně kleslo množství vyprodukovaného komunálního odpadu ve městě o zhruba 346 tun. Stouplo naopak množství separovaného odpadu v rámci kontejnerů na papír sklo a plast. Ve městě se také vyprodukovalo o 12 tun více bioodpadu než v roce předešlém.

Odpad vyprodukovaný ve městě Lovosice 2019 2020
Název odpadu Množství
v t
Množství
v t
Směsný komunální odpad 2 032,23 1 686,43
Papír 161,56 208,68
Plast 111,77 135,94
Sklo 97,38 107,58
Kov 11,84 14,59
Biologicky rozložitelný odpad 301,58 313,40

Za svoz a nakládání s odpadem město v roce 2020 zaplatilo celkem 12.628.035,- Kč. Občané platí fixní částku 250,- Kč na rok bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu a na skutečnou cenu za jeho svoz a další nakládání. Poplatek je splatný k 30. červnu každého roku. Za rok 2020 bylo vybráno od občanů 2.485. 724,- Kč.

Komunální odpad končí v převážné většině na skládce komunálního odpadu společnosti SONO PLUS, s.r.o. Kromě směsného komunálního odpadu je též pravidelně celý rok svážen tzv. separovaný odpad, který je v procesu odpadového hospodářství dále recyklován. Jedná se o odpadní papír, plasty a sklo. Plasty procházejí třídicí linkou, kde se ručně oddělují různé druhy a barvy plastů a zároveň i kompozitní obaly. Toto třídění se provádí například na třídicí lince společnosti FCC BEC, s.r.o. v Prosmykách. V Lovosicích je možné do plastového odpadu zařadit i tetrapaky, tedy obaly například od mléka.

„I v letošním roce by mělo pokračovat postupné přebudovávání klasických kontejnerových stání na polozapuštěné více objemové kontejnery, které výrazně zkvalitňují systém nakládání s odpady ve městě. V roce 2020 byla vyprojektována již III. etapa, a to pro ulice Karla Maličkého a Resslova. I v tomto případě se podařilo na jejich zbudování získat dotaci a realizaci zajistí Technické služby města Lovosice,“ uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města. „Jedná se o stejný typ kontejnerů jako v předchozích letech tedy MOLOK. Projektuje se ovšem dál a v další již IV. etapě, která by se mohla začít realizovat na jaře příštího roku, se počítá s ulicemi Palackého, Vnitroblok Osvoboditelů, Dlouhá a Žižkova. Zde bude použit nový typ MOLOKů – čtvercového tvaru, které jsou posazené zády k sobě, takže se ušetří prostor. Realizace bude záležet na získání dotace,“ dodal Šuma.

Sběrný dvůr Lovosice

Sběrný dvůr Lovosice pro město provozuje společnost FCC BEC, s.r.o. na adrese Terezínská 1123, Lovosice. Je pro veřejnost otevřen i v době koronavirové pandemie. Slouží pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt v Lovosicích a jejich místních částech. Výjimkou je elektro odpad, ten zde může odevzdat bezplatně kdokoli a odkudkoli, včetně právnických osob. Kontakt: tel. 727 967 161.

Otevírací doba:

Pondělí 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Úterý 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Středa 7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 12:30 – 17:30
Pátek 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00   ——————–

Bezplatně odevzdávaný odpad:

 • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
 • Dřevěný odpad (nábytek)
 • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
 • Papír a lepenka, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
 • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
 • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
 • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály, jedlý olej a tuk
 • Textilní odpad (oblečení, obuv)
 • Pneumatiky

Zpoplatněný odpad:

 • Azbest: 6Kč/kg
 • Stavební odpad: 1,50Kč/kg
Odpad vyprodukovaný ve městě v roce 2020

Procházení příspěvků