Ve středu 27. ledna od 16 hodin proběhne v sále „Staré radnice“ první zasedání zastupitelského pléna města Lovosice v tomto roce. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu pro rok 2021.

První zasedání v roce je téměř vždy ve znamení schvalování hlavního dokumentu, pro chod obce a to Návrhu rozpočtu. Dokumentu, dle kterého se řídí chod celého aparátu města po zbytek roku. Dílčí úpravy v průběhu času už jen upravují původní plán podle nastalé situace. „S návrhem rozpočtu se můžete seznámit na webu města na stránce: https://www.meulovo.cz/navrh-rozpoctu-na-rok-2021/d-48057. Do doby schválení rozpočtu hospodaří město podle rozpočtového opatření, které přijalo zastupitelstvo na prosincovém jednání. V podstatě to znamená, že při čerpání financí nesmíme překročit 1/12 objemu financí z předchozího roku,“ doplnil Ing. Milan Dian, Ph.D, MBA, starosta města.

Návrh rozpočtu byl zveřejněn 11.01.2021, tedy v zákonné lhůtě pro jeho vyvěšení.

Na programu jsou dále: volba a jmenování komisí, připomínky a náměty občanů, kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti Rady města Lovosice, zápis z kontrolního a finančního výboru, odstoupení člena finančního výboru zastupitelstva, plnění rozpočtu za období I. – XII. 2020, již zmíněné schválení rozpočtu města Lovosice na rok 2021 a rovněž schválení rozpočtového opatření č. 4 (RO č. 4/2020) jako poslední bod je schválení odměn členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Lovosice za rok 2020.

Zastupitelstvo města se uskuteční v prostorách „Staré radnice“ v prvním patře. Při vstupu do foyer sálu využije připravené hygienické prostředky k desinfekci rukou a dodržujte všechna hygienická opatření, nařízená a doporučení jako je nošení roušek a dodržování maximálního rozestupu osob.

Ve středu 27. ledna proběhne první zasedání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2021

Procházení příspěvků