Charita Česká republika i pro tento rok 2021 pořádá další, letos již 21. ročník Tříkrálové sbírky, do které se zapojuje i Farní charita Lovosice. Pokud to situace a pandemie Covid – 19 dovolí, bude probíhat stejným způsobem, jako v předchozích letech. Po městech, vesnicích budou chodit Tři králové v doprovodu vedoucího skupinky (osoba starší 15 let) s průkazem
ke zplnomocnění k pořádání sbírky a zapečetěnou kasičkou na místním úřadě. Budou zvěstovat radostnou zvěst a žehnat domovům s nápisem K + M + B 2021 (Christus mansionem benedicat /  Kristus požehnej tomuto domu). Koledování Tříkrálové sbírky probíhá od 1. ledna 2021, letos nově do 24. 1. 2021. Koledníky můžete potkat nebo na Vás zazvoní v těchto dnech v obcích:

 • Klapý 2.1.
 • Sedlec 3.1.
 • Třebívlice 4.1.
 • Lukavec 4.1.
 • Lovosice 4.1. – 14.1.2021
 • Malé Žernoseky 5.1.
 • Čížkovice 5. a 6.1.
 • Lhotka nad Labem 7.1.
 • Sulejovice 7.1.
 • Poplze 8.1.
 • Radovesice 8.1.
 • Keblice 9.1.
 • Velemín 11.1.
 • Milešov 12.1.

Výtěžek ze sbírky bude z části věnován handicapovanému dítěti na nákup kompenzační pomůcky, případně spolufinancování zdravotnické péče. V současné době probíhá vybírání dítěte, kterému by mohl být poskytnut příspěvek na péči, kompenzační pomůcku přes vzdělávací zařízení v obcích, kde koledujeme. Pokud víte, že se někdo ve Vašem okolí stará o handicapované dítě, nebo přímo Vy a jste z obcí, kde FCHL koleduje a příspěvek by Vám pomohl, obraťte se na koordinátora sbírky Farní charity Lovosice.

V případě potřeby nebo bližších informací kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky ve Farní charitě Lovosice – Petr Urban, +420 777 077 768, petr.urban@fchlovosice.cz

Tříkrálová sbírka v Lovosicích a některých obcích ORP

Procházení příspěvků