V rámci Týdne seniorů se v úterý 8. října v sále Městské knihovny v Lovosicích uskutečnila velice zajímavá  přednáška „Korunovační klenoty“.  Pro početné návštěvníky nejen z řad seniorů přednášel lektor nadmíru povolaný , Petr Kroupa, ředitel Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, který se loni zúčastnil přípravy výstavy České korunovační klenoty na Hradčanech. Klenoty zde byly poprvé vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Uviděli tak poprvé i zadní stranu koruny, kde je na čelence osazen  intenzivně modrý a velice drahocenný safír, původem ze Srí Lanky (patří mezi největší modré safíry na světě). Byla zde vystavena  přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč, užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů, což připomenulo historický vznik samostatného českého státu, který naši předci založili před tisíci sto lety a museli jej uhájit se zbraní v ruce.

Petr Kroupa je ředitelem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Vzděláním historik umění se specializací na středověkou architekturu. Od roku 1994 pracuje v oboru památkové péče (v letech 2006 – 2012 ředitel Národního památkového ústavu v Brně pro Jihomoravský kraj; 2013-2015 ředitelem Metodického centra moderní architektury v Brně, 2015-2017 generálním ředitelem Národní knihovny ČR v Praze, od 2017 v Kanceláři prezidenta republiky. V rámci památkové péče se specializuje na dějiny a teorii ochrany kulturního dědictví. V  mezinárodní organizaci ICOMOS člen vědeckého výboru Theophilos (pro teorii a filozofii ochrany kulturního dědictví).

České korunovační klenoty jsou souborem předmětů ze sbírky Svatováclavského pokladu a sloužily jako odznaky (insignie) vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci a byly panovníkovi pouze půjčeny. Korunovační klenoty jsou symbolem české státnosti.

Soubor Českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna s čepičkou, poduškou a pouzdrem, královské jablko s pouzdrem, královské žezlo s pouzdrem a korunovační roucho. Svatováclavskou korunu nechal v letech 1345 až 1346 zhotovit Karel IV. ke své korunovaci českým králem, což ji dělá čtvrtou nejstarší v Evropě. Obsahuje 91 drahých kamenů a 20 perel. Ostatní předměty se staly součástí později. Během přednášky posluchači viděli i další koruny – císařskou, svatoštěpánskou, ale i markrabskou Karla IV. Koruny přemyslovských králů se do současnosti nezachovaly, ani o nich neexistují písemné zprávy. Na jejich podobu lze usuzovat z vyobrazení na pečetích, mincích, nástěnných malbách, kronikách apod. Podobu původních korunovačních klenotů naznačují též pozlacené stříbrné pohřební klenoty, nalezené v hrobě Přemysla Otakara II.

Korunovační klenoty se vystavují se jen za zvláštních okolností, většinou při příležitosti volby českého prezidenta. Klenoty jsou většinu času ukryté v těžko přístupné Korunní komoře opatřené sedmi zámky, která se nachází v kapli sv. Václava. Přebývají v trezorové skříni, která se odemyká sedmi klíči. Kromě prezidenta je drží premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a děkan svatovítské kapituly.

Eva Hozmanová

České korunovační klenoty přiblížil zájemcům Petr Kroupa

Procházení příspěvků