První adventní neděle letos připadla na 1. prosince, začal nový církevní rok. Advent je podle encyklopedie v některých západních křesťanských liturgiích čtyřtýdenní přípravné období před vánočními svátky, které je ve znamení pokání a očekávání příchodu Kristova. Dojímavý příběh narození dítěte je také příběhem zrození světla a naděje. Liturgickou adventu je fialová (podle kněžského roucha) a jedním ze symbolů adventní věnec, na němž jsou zapalovány čtyři svíčky po čtyři adventní neděle.

V době adventní by se členové rodiny měli častěji scházet, aby spolu hovořili, aby si udělali čas jeden na druhého, aby se naučili jeden druhého vzájemně respektovat. V adventu se konají roráty – ranní bohoslužby, na které lidé dříve, třeba v době F. L. Věka, chodívali s lucerničkami a lampičkami. O mších se zpívají adventní zpěvy zvané roráty podle prvního latinského slova refrénu Rorate (imperativ slovesa rorare – „zkropit rosou“) a křesťané se pokáním, zbožným rozjímáním a modlitbou připravují na den Božího narození. I v Lovosicích je to tradicí. Letos začaly roráty 4. prosince, v Lovosicích od 8 hodin.

„Rosu dejte, nebesa, shůry a oblaka ať sešlou jako déšť spravedlivého…“

Duchovní zpěvy, které jsou určeny k těmto adventním ranním mším, mají neobvyklou a krásnou podobu, jedinečným způsobem totiž kombinují formu chorálu, kterou zpívají školení zpěváci, s vhodnými písněmi, jež zpívají všichni věřící.

V dřívějších dobách se v tomto období nekonaly žádné zábavy ani svatby. Na venkově to býval čas přástek nebo draní peří spojený s vyprávěním nejrůznějších příběhů. Během adventu věřící dodržují půst, kdy se nejí maso, a dodržují zásady střídmosti v jídle a pití. Některé lidové zvyky však i v dobách dřívějších postní zásady porušovaly.

Eva Hozmanová   

Víte, co jsou roráty?

Procházení příspěvků