Již před několika měsíci zahájilo vedení města jednání se společností SŽDC na rekonstrukci železničního přejezdu v ulici Dlouhá u zastávky Lovosice–město. Po zhruba půl roce SŽDC představila dva návrhy.

Ze strany SŽDC a Města Lovosice vzešlo v průběhu jednání celkem pět návrhů. Jedním z těchto návrhů bylo úplné uzavření přejezdu a to z důvodu stále se zvyšujících přepravních rychlostí a nároků kladených na zajištění bezpečnosti, což pro město nebylo schůdné řešení. „Návrh, který jsme prosazovali, bylo vybudování bezbariérového podchodu, což zatím SŽDC nepodporuje a současné navržené varianty, které z technicko-ekonomického hlediska přicházejí v úvahu, jsou dvě“ uvedl Milan Dian, starosta města.

První variantou je bariérový podchod na levé straně a přechod pro pěší na pravé straně (na obrázku označena jako varianta 2). Jako druhá možnost přicházejí podle SŽDC v úvahu přechody pro pěší po obou stranách přejezdu (označeno jako varianta 5). Současně bude muset být upraveno dopravní značení, což bylo předmětem jednání s Policií ČR. Nově by tedy mělo dojít k úpravě přednosti v jízdě tak, aby v prostoru přejezdu (při výstraze, před uzavřením závor) nezůstávala vozidla při jízdě z ulice Dlouhá a odbočením do ulice U Výtopny. Ulice U Výtopny by měla být po rekonstrukci hlavní ulicí. Změny dopravního značení jsou již v návrzích zohledněny. Technologie zabezpečovacího zařízení bude u obou navržených variant nová, a to se sekvenčním sklápěním závor, což zkrátí dobu uzavření přejezdu z původních 33 s na 23 s. Vzhledem k finanční náročnosti žádná z variant nepočítá s přesunem nebo rekonstrukcí nástupišť a vozovky.

„Město Lovosice se z bezpečnostních důvodů přiklání k první navržené variantě, tedy bariérový podchod na levé straně a přechod pro pěší na pravé straně. Toto stanovisko jsme také zaslali zpracovateli projektu jako součást dokladové části dokumentace,“ sdělil Dian s tím, že zatím není jasné, kdy by se s realizací mohlo začít. „Na jednáních zatím nepadl žádný konkrétní termín realizace. Lze předpokládat, že k akci dojde v horizontu dvou až tří let. Budeme tlačit na to, aby to bylo co nejdříve. Jedná se o rizikovou oblast především pro děti, které často dráhu přebíhají, i když jsou závory zavřené,“ dodal. Na jednáních se město snažilo prosadit i variantu s podjezdem pro auta, to ovšem nebylo z ekonomicko-technických důvodů přijato.

obr 1 obr 2

Bezpečnější přechod železniční tratě Lovosice-město? Blýská se na lepší časy.

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků