Vernisáž výstavy o životě hraběte Istvána Széchenyie, jenž položil základy moderního Maďarska, se uskutečnila v pondělí 25. března 2019 v Magyar ház – maďarském kulturním centrum v Lovosicích. Školní 6. Výstava představuje život a dílo hraběte Istvána Széchenyiho, který byl pro svou politickou a veřejnou činnost nazýván „největším Maďarem“. K jeho jménu se váže založení Maďarské akademie věd, trvalé spojení Budína a Pešti řetězovým mostem, který dodnes nese jeho jméno, parolodní doprava po Dunaji a Balatonu, regulace toku středního Dunaje a Tisy, chov koní a pořádání koňských dostihů.

Výstavu připravil z pověření maďarského Ministerstva zahraničních věcí a obchodu historik Dr. István Fónagy. Vernisáž byla zahájena Květinovým duetem z opery Lakmé Lea Delibese v provedení Barbary Pospíšilové ( housle ) a Evy Peluňkové (příčná flétna). Výstavou provedla návštěvníky lektorka Mária Gottmanová. Přednáška byla velmi poučná, ze školy většina občanů zná jen politika Kossutha, rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 a Maďarskou republiku rad. Po přednášce následovalo chutné občerstvení doplněné maďarským vínem. Výstavu je možno navštívit do 12. dubna 2019.

Své politické cíle István Széchenyi zveřejnil ve třech svazcích: „Hypotéka“ (Hitel), „Svět“ (Világ) a „Stádium“ (Stadium), kde požaduje provedení zásadních reforem v Uhrách. Patřil k největším strůjcům maďarského reformního hnutí v letech 1825 až 1848. A k hlavním představitelům Maďarské revoluce a boje za nezávislost v letech 1848–49. Pracoval jako ministr dopravy, ovšem po porážce revoluce se nervově zhroutil a odešel do psychiatrické léčebny v Döblingu u Vídně. I zde ale publikuje články, ve kterých kritizuje vládu. Ze strachu před odvetnými opatřeními policie spáchal 8. dubna 1860 sebevraždu. Celý národ kvůli jeho smrti truchlil, pro jeho šlechetnost a dobročinnost byl pokládán za jednu z největších osobností uherských dějin.

Széchenyiho řetězový most jako první spojil oba břehy Dunaje. Byl postaven v letech 1839-49. Hrabě István Széchenyi pro tuto stavbu nabídl svůj roční příjem ze všech svých statků a pověřil Angličana inženýra Williama Tierney Clarka postavit most přes Dunaj (navrhl londýnský most Hammersmith). Na stavbu dohlížel Skot Adam Clark (navzdory stejnému jménu nebyli příbuzní). Most byl dokončen v r. 1848, inaugurován v r. 1849. Mostem proběhla integrace částí Buda, Pešti a Óbuda. Széchenyi patřil k prvním použivatelům názvu Budapešť.

Eva Hozmanová, foto archiv Svazu Maďarů

Život Istvána Szécsényiho byl představen v maďarském kulturním centru v Lovosicích

Procházení příspěvků