V červnu 2003 proběhlo v naší zemi referendum o vstupu do EU

Před 15 lety se občané České republiky ve dnech 13. a 14. června 2003 rozhodovali v referendu, zda do Evropské unie vstoupit, či nevstoupit. Referenda, které skončilo 14. června 2003, se zúčastnilo 55,21 procenta voličů. Pro vstup hlasovalo 77,33 procenta voličů, proti jich bylo 22,67 procenta. Otázka, na kterou Češi tehdy odpovídali, zněla: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?“ Česká republika vstoupila do EU 1. května 2004 spolu s dalšími devíti zeměmi. Země, které vstoupily do EU spolu s ČR: Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Kypr, Slovinsko, Malta.

Výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské Unii v Lovosicích

Účast ve volbách byla trošičku pod celostátním průměrem. Všem, kteří přišli volit, patří poděkování, i těm, kteří řekli NE, protože jejich účast je vizitkou zájmu o budoucnost nejen Lovosic, ale celé republiky.

Počet platných hlasů: 3.751, to je asi 50,88% oprávněných voličů dle seznamů.
Počet hlasů „ANO“ 2884, což je 77 %.
Počet hlasů „NE“ 867, což je 23 %.

Z průzkumu, který představil Think tank Europeum, vyplynulo, že Češi by z Evropské unie nevystoupili, ve střední Evropě jsou však největšími euroskeptiky. Většina politiků varuje, že by odchod z Unie Česko poškodil, ale vesměs se shodují na tom, že EU by se měla reformovat. Z prostředků EU se i v Lovosicích opravila řada staveb, silnic i podniků.

Eva Hozmanová

Glosa: 15 let v Evropské unii

Procházení příspěvků