Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem připravil pro zájemce akci, díky níž si mohou nechat provést „Informativní rozbor pitné vody“ za 750,- Kč a „Krácený rozbory pitné podzemní vody“ za 1250,- Kč ve své studni nebo vrtu. Akce trvá od 1. března do 15. května.

Rozbory obsahují akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu o zkoušce včetně posudku a to vše zaslané na e-mail objednatele.

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru pro „Informativní rozbor pitné vody“: escherichia coli, koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany, dusitany, TOC, pH, železo nebo mangan a tvrdost (Ca + Mg). Pro „Krácený rozbor pitné podzemní vody“ bez ovlivnění povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., přílohy č. 5, tabulky A, v platném znění: escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a při 36 °C, amonné ionty, dusičnany, barva, chuť, pach, konduktivita, zákal, TOC, pH a železo.

Pro oba dva typy rozborů je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti ZÚ a provedení správného odběru vzorku vody ze studny nebo vrtu. Návod na jeho provedení naleznete v přiloženém letáku. Nejbližší pracoviště Zdravotního ústavu je v Ústí nad Labem v Moskevské ulici 1531/15 nebo lze zavolat na linku 844 060 606. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Zdravotní ústav nabízí zájemcům informativní nebo krácený rozbor pitné vody

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků