V České republice ubývají zpěvní ptáci. Udělením titulu hrdličce divoké chce Česká společnost ornitologická (ČSO) upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření. Hrdlička divoká ke svému životu potřebuje pestrou krajinu s křovinami a remízy. Hrdličce může pomoci jedině zlepšení stavu zemědělské krajiny. Přispět k tomu může každý z nás, i my z Lovosic. Prvním krokem je podpis petice za zdravé zemědělství na webové stránce www.birdlife.cz/petice-za-krajinu. O dalších možnostech se můžete dočíst v novém čísle časopisu Ptačí svět věnovaném hrdličce. Kde můžeme hrdličku divokou v našem okrese vidět ? Velmi těžko. V roce 2018 je několik pozorování v Ústeckém kraji, většinou podle hlasu. V našem okrese u Peruce, Hazmburka, v sousedství u Loun, Litvínova.

Ornitologové vyzývají k vycházkám za hrdliččiným zpěvem, o kterém básnil už Karel Hynek Mácha. Ještě v 19. století se něžný hrdliččin hlas na jaře ozýval z mnoha našich polí a remízů a inspiroval básníka Karla Hynka Máchu k básni Máj, ve které hrdliččin zval ku lásce hlas. Lovosičtí zájemci se mohou připojit k roudnické akci. ČSO, ZO ČSOP Ciconia a Stanice ekologické výchovy Ciconia Roudnice nad Labem pořádají při příležitosti Evropského festivalu „VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019“ vycházku do jarní přírody spojenou s poslechem ptačího zpěvu. Sraz účastníků je v sobotu 27. dubna 2019 v 7:00 hod. na okraji mostu na Karlově náměstí v Roudnici n.L. „Vezměte s sebou dalekohledy ! Doba trvání vycházky asi 3 hodiny,“ informuje věhlasný ornitolog Stanislav Chvapil .

Hrdlička divoká patří mezi rychle ubývající ptačí druhy naší krajiny. Setkat se s tímto plachým opeřencem v přírodě je čím dál větší vzácnost. Udělením titulu Ptáka roku hrdličce divoké chce ČSO jednak představit veřejnosti tohoto pestrého tažného holoubka, ale také upozornit na nebezpečí, kterým aktuálně čelí. Na rozdíl od hrdličky zahradní, se kterou se často setkáváme v zimě na krmítkách, jsou hrdličky divoké přísně tažné. Zimu tráví na afrických zimovištích na jižním okraji Sahary a na evropská hnízdiště se vrací obvykle v dubnu, hnízdí v květnu až v červenci, vždy jen 2 vejce.

Eva Hozmanová

Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká

Procházení příspěvků