V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy ČR, s. p. již řadu let jednu z lesních dřevin jako dřevinu roku, kterou přibližují široké veřejnosti. Pro rok 2018 byla v pořadí již dvacátou dřevinou roku vybrána vrba. Vrby jsou z vědeckého hlediska jedny z nejzajímavějších dřevin České republiky zahrnující 21 původních domácích druhů. Vrba je dřevina rostoucí téměř po celém světě.

Asi nejznámějším druhem je Vrba jíva – je to je malý až středně vysoký strom z čeledi vrbovitých (Salicaceae), jehož výška se většinou pohybuje od 6 do 12 metrů, má zprohýbaný kmen a hustou košatou korunu s nepravidelným větvením. Snadno se zmlazuje a obráží a je i často seřezávána, proto je většina jedinců pouze keřovitého vzrůstu. Jako statný keř je vysoká 3 až 5 metrů, při lesní hranici jen kolem půl metru. Vrba jíva se dožívá 40 až 50 let.

Pupeny jsou vejcovité, zelenohnědé a lysé. Vrba jíva je dvoudomá kvete v březnu a dubnu před rašením listů. Květy jsou uspořádány v nápadná, stříbřitě lesklá jehnědovitá květenství, 2,5–3,5 cm dlouhá (samičí jehnědy jsou delší a štíhlejší). Vrba jíva je velmi užitečná při přirozeném zalesňování krajiny. Důležitá je i ve včelařství, neboť poskytuje bohatou a zároveň první jarní pastvu včelám (pyl i nektar). Pro širokou veřejnost je však nejvíc známá jako jedna z kočičkových vrb – větévky samčích stromů jsou v předjaří řezány pro okrasu. Další druhy jsou Vrba bílá, Vrba křehká a Vrba košíkářská a mnohé další. Velké druhy vrb mají majestátní vzhled a jako dominantní solitéry určitě zaujmou v parcích i na větších zahradách. Přirozeně ladí k vodním plochám – hodí se například k větším přírodním koupacím jezírkům. Zakrslé druhy vrb rostou pomaleji a jsou vhodné například do skalek.

Eva Hozmanová

Vrba – dřevina roku 2018

Procházení příspěvků