Třetí přednáška Jiřího Svobody z cyklu Zázračné České středohoří Skalní útvary, pověstmi opředené skály a geologické unikáty, se uskutečnila v září v sále lovosické městské knihovny. „Putování za středohorskými skalami a zvláštními kameny bylo vzrušující. Většina z nich se nachází v obtížně přístupných koutech krajiny, často jsou ukryty v lesích mezi stromy, kde po nich musíte pátrat cestou necestou. Přesto většina z nich neunikla pozornosti našich předků, kteří je pojmenovali, a většinou k nim také vymysleli nějaký příběh. Některé skalní útvary působí velice opuštěně, ačkoli k nim kdysi vedly turistické stezky,“ uvádí obdivovatel Českého středohoří Jiří Svoboda.

Například v lesích poblíž Suletic, vísky uprostřed kopců Českého středohoří, se nacházejí dva skalní čedičové útvary. Oba se jménem Čertova zeď. Vypadají jako postavené z cihel. Je zde naleziště velkých černých krystalů minerálů amfibolu a augitu. Nedaleko hojně navštěvované Bukové hory je v lese ukryto přes čtyřicet obnažených čedičových skalek, čnějících až do výšky dvanáct metrů, na některých umístili horolezci vrcholové knihy. Skalky byly nazvány Ptačí stěny. Poblíž je také keltské pohřebiště.

Poměrně časté jsou skalní útvary pojmenované po zkamenělých provinilcích, hlavně pannách, které se v době mše nemodlily. Jedna z nich je u Těchlovic, další je na severním úpatí Bukové hory. O trachytových věžích, Panenských kamenech, na svahu Kybičky geologové tvrdí, že je modelovala eroze. Podle pověstí však jde o zakleté hříšné panny. Nechodily do kostela, nechovaly se řádně a nedbaly domluv, tak zkameněly. Na Holém vrchu je zase zkamenělý učitel a Žáci. U Drahomyšle se nachází Zkamenělý mnich a nedaleko Zkamenělý pastýř.

Odlučování skal dokazují třeba Panská skála nebo Česká skála. Návštěvníci se dozvěděli i o hladových kamenech Labi, kamenných bochnících u Konojed a o Blanské jeskyni na Bořeni nebo o Ďáblově drápu u Libochovan či o Kamenných sluncích u Hnojnice. Co jméno, to tip na výlet. Zajímavě vyprávěl Jiří Svoboda, má to všechno poctivě prochozené. „Nabízí se možnost podniknout s ním vlastivědnou vycházku, při které by zájemcům ukázal, kde je možno sbírat na lovosicku minerály a další geologické zajímavosti. Ale to necháme až na jaro, stejně jako přednášku zaměřenou specielně na votivní památky nacházející se v krajině Českého středohoří, památné kameny, smírčí kříže apod.“ informuje vedoucí knihovny Zdeňka Černá. Informace o akcích budou včas uvedeny.

hz, foto knihovna, J. Svoboda

Zajímavé skalní objekty Českého středohoří s Jiřím Svobodou

Procházení příspěvků