Po dvou letech přišel do lovosické knihovny besedovat Jiří Svoboda, znalec nejrůznějších zákoutí Českého středohoří. V minulém roce byla vydána jeho druhá výpravná kniha o Českém středohoří s názvem Zázračné České středohoří, první byla Tajemství Českého středohoří. Úvodní přednáška oblíbeného fotografa a spisovatele Jiřího Svobody z cyklu 4 přednášek na téma jeho nové výpravné knihy se uskutečnila v sále Městské knihovny Lovosice. Kniha je opět formátu A4 na šířku, obsahuje přes 1000 fotografií na více než 430 stranách a je v ní popsáno přes 250 přírodních a historických lokalit. Ústředním tématem knihy jsou tentokrát památné stromy a zajímavosti v jejich okolí. Velkým tématem knihy jsou také středohorské skály a kameny, které jsou opředeny zajímavými příběhy. Další kapitola knihy mapuje kulturní a náboženské památky, včetně smírčích křížů a jiných památných kamenů. Nejen zájemcům o botaniku je určena kapitola Boží zahrádka a nejen zájemcům o minerály kapitola o objevu kamenožrouta středohorského. Krajině, která má svůj osobitý vzhled a atmosféru, věnoval Jiří Svoboda nespočet času, energie a kroků. Pro novou knihu autor osobně dohledal a v různých ročních obdobích opakovaně  navštívil přes 250 různých přírodních a historických lokalit, které popsal a zdokumentoval nespočtem krásných fotografií. Součástí přednášky byla také obrazová prezentace knihy a na závěr i autogramiáda zde zakoupených i donesených obou autorových knih.

Jiří Svoboda se věnuje počítačové grafice, sochařství, malířství a fotografování. Malebnou krajinu Českého středohoří si zamiloval už v dětství, kdy se pravidelně účastnil oblíbených turistických pochodů Ústecká jarní padesátka a Porta Bohemica. Na popud svých přátel se začal systematicky věnovat dokumentaci této krajiny, která nakonec vyústila v napsaní obou knih o Českém středohoří.

Účastníci přednášky se dozvěděli o botanických zajímavostech a kuriozitách, o zajímavostech kolem památných stromů, dále o tajemných skalních útvarech (zde se více věnoval například Vrkoči, Josefínce a dalším skálám v okolí Vaňova), pravěkých památkách, památných kamenech, smírčích křížích – mlčenlivých připomínkách dávných zločinů a tragédií a dalších votivních památkách. Lektor přednášel opravdu s nadšením a zmínil třeba vzácný jeřáb břek u základní školy Všehrdova (v Lovosicích máme celkem tři památné stromy a další pod Lovošem) dále památný buk a lípu v Třebívlicích a věkovité vrcholové lípy rostoucí ze suťového pole na Plešivci. Mluvil o jedinečné levínské keramice a neopomenul ani pověstmi opředeného Levínského kocoura či Čertovy zdi u Suletic. Závěrečná část přednášky byla věnována „kamenožroutovi středohorskému“, tedy geologickým a mineralogickým zajímavostem. Další přednáška se uskuteční v květnu, tentokrát se bude mluvit hlavně o památných stromech. Nezapomeňte přijít, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!

Eva Hozmanová, foto archiv knihovny

Zázračné České středohoří přiblížil Jiří Svoboda

Procházení příspěvků