Řeka Labe ovlivňuje naše město mnoha způsoby. Je hojně využívána pro rekreaci, ale také pro přepravu zboží. Vrty a úpravna vody u píšťanského jezera zároveň dodávají část pitné vody pro město Lovosice. Labe bývá mnohdy i hrozbou, ale nyní nám zatím ukazuje svou mírnou a vlídnou tvář. V jeho vlnách i na březích se objevují někdy i netušené skvosty. Na podzim byl například na břehu poblíž ústí potoka Modla rybáři pozorován ledňáček říční.

Lovosice nemají vlastní vodočet. Hodnoty se pro náš úsek řeky udávají podle stavu vodočtu na Střekově v Ústí nad Labem. Průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce je 97,90 m3/s (v průměru se odrážejí hlavně suché letní měsíce), dlouhodobý průměrný průtok je 296,0 m3/s. Vodní stav ke dni 6. března 2018 byl 187 cm.

Dodávka pitné vody v Lovosicích je zajištěna společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SČVK). Je využíván vodní zdroj Vlastislav a Píšťany. Počínaje dnem 1. září 2017 si mohou návštěvníci webových stránek společnosti vyhledat a zobrazit hodnoty ukazatelů: tvrdost, vápník, hořčík, dusičnany a fluoridy v pitné vodě ve vodovodech provozovaných společností v přehledné mapě. Ve vybrané lokalitě je vždy zobrazen výsledek rozboru posledního odebíraného vzorku z distribuční sítě. Návštěvník stránek má možnost nastavit si domácí spotřebiče na vykazovanou tvrdost vody, či se přesvědčit o jiných parametrech kvality vody. Informace naleznete na webu: scvk.cz/vse-o-vode/pitna-voda/kvalita-vody.

Příklad: kvalita vody ulici Sady pionýrů 2:
Dusičnany: 4,1 mg/l (6. 9. 2017)
Vápník: 57,4 mg/l (6. 9. 2017)
Hořčík: 12,0 mg/l (6. 9. 2017)
Tvrdost: 1,93 mmol/l (6. 9. 2017)
Tvrdost něm. stupně: 10,8 °dH (6. 9. 2017)

Společnost SČVAK také nabízí službu SMS-info, díky které obdržíte pravidelné a včasné informace o haváriích a odstávkách vody ve vaší ulici. Podrobné informace naleznete na webových stránkách veolia-info.cz.

Průměrná denní spotřeba vody v ČR na osobu v roce 2016 byla cca 89 litrů, což při ceně stanovené pro rok 2017 (98,30 Kč vodné+stočné včetně DPH) činí celkem 8,75 Kč/osobu a den.

O vodě v Lovosicích

Procházení příspěvků