Milí čtenáři, jsem rád, že nám zachováváte přízeň a věnujete svůj čas čtení našich článků o skautování v Lovosicích. Únor a březen byly pro nás programově velice nabité měsíce. Nejprve jsme se zúčastnili (nebo alespoň část z nás) krajské akce pro děti ve věku nad 14 let s názvem Polární žirafa, která se uskutečnila v Roudnici nad Labem. Děti si mohly vyzkoušet zažít program zaměřený na přežití v „džungli“. Termín džungle byl pojat třemi směry. Džungle – přírodní, informační a společenská. Z každého směru na účastníky čekal zajímavý program. Účastníci se ocitli tedy v jednu chvíli jako bezdomovci, snažící se dostat z dluhové pasti, o chvíli později z nich už ale byli reportéři televizních novin a zažili si i situaci, kterou prožívají na své cestě uprchlíci. Během akce byl pro všechny připraven i doprovodný program ve formě cestovatelské přednášky, výroby náramků z paracordu a neminula je ani spousta dalších zážitků.

Jestliže předešlé akce se účastnilo jen pár z nás, tak akce, které se vám nyní pokusím přiblížit byly střediskové. To znamená, že se jich účastnili členové jak oddílu Šipka, tak i oddílu Světlušky a vlčata. První takovouto akcí byl Den sesterství. Den sesterství je skautský svátek, který slaví skauti v den narození Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave, jenž se narodili ve stejný den, byť v jiných letech. Robert Baden Powell je zakladatelem skautingu v Anglii a jeho myšlenky a ideály se rozšířily v podobě skautské organizace postupem let do celého světa. My tento den tradičně připomínáme hrou ve městě, která provede všechny zúčastněné po Lovosicích. Každý rok je tato hra ve městě ohraničena připraveným tematickým rámcem. Loni prováděla účastníky po městě parta přátel ze Čtyřlístku a letos jsme se podívali do Bradavic. Stejně, jako je tomu i v příbězích o mladém čarodějovi, tak i my jsme si mohli ozkoušet dovednosti čarodějných kolejí Mrzimoru, Havraspáru, Zmijozelu a samozřejmě i Nebelvíru. Vítězný tým čarodějů a čarodějek, poskládaný napříč věkovými kategoriemi získal jako hlavní cenu dort s podobiznou Harryho Pottera.

Druhou střediskovou akcí byl již tradiční Kuchařský den. Zcela jistě jsem vám již v minulosti tuto zajímavou akci v rámci našich článků o lovosických skautech přiblížil, ale i letos to rád udělám znovu. Je to akce, kterou oceňují především rodiče – zejména pak maminky. Děti během celého dne měly za úkol vařit pro celou rodinu. Během dne je pak přijela zkontrolovat skautská hlídka vedoucích, kteří byli velice zvědaví, jak se všem daří, zda nic nepřipálili, nebo dokonce někoho neotrávili. Ne, naštěstí k ničemu takovému nedošlo. Letošního ročníku se účastnila celá řada dětí, a to především z oddílu světlušek a vlčat. Naši starší skauti bohužel nebyli v takovém hojném počtu jako v minulých ročnících, ale to přikládáme především probíhajícím lyžařským výcvikům a různým jiným aktivitám.

Jelikož je venku ještě stále poměrně chladné počasí, tak i náš program na pravidelných středečních schůzkách je tomu podřízen. Toto zimní období je zcela ideální především na praxe, které nevyžadují pro svoji realizaci venkovní prostředí. Zaměřili jsme se proto třeba na topografické značky, které lze nalézt zanesené v mapách. Vyplatí se je znát především pro případné plánování nějakého výletu, v případě, kdy se turista ztratí, anebo pro potřeby zorientování se v neznámém prostředí.  Další praxí, kterou jsme s dětmi procvičovali bylo uzlování. Ono se řekne uzlování, ale není ani tak důležité uzel uvázat, ale hlavně vědět kdy je vhodné jaký uzel použít.  Zároveň jsme se zaměřili i na praxi ryze skautskou. Seznámili jsme se se skautským zákonem (ano i skauti mají svá pravidla – ideály). Skautský zákon je starý jako skauting sám a je na něm především zajímavé, že bez jakýchkoliv úprav přispěl k výchově celé řady generací dětí – skautů a skautek. Důležité ani není tak skautský zákon znát a dokázat vyjmenovat jeho jednotlivé body, ale důležité je ho umět žít a řídit se jím zcela automaticky – bez přemýšlení. Probrali jsme si i dnes již veřejností celkem známé skautské heslo „Buď připraven“ a vysvětlili jsme si, že nejde pouze o frázi, ale že je třeba být v životě připraven na nástrahy, které číhají ze všech stran a člověk by měl být připraven tyto nástrahy zdolávat a pomocí nich se posouvat v životě dál. Někdy mu při tom mohou pomoci kamarádi, rodina, kolegové, ale jindy je na jejich zdolání třeba zcela sám a musí si umět poradit.

Na naší facebookové skupině „Skauti Lovosice a příznivci“, kam se můžete, budete-li mít chuť nás sledovat dnem i nocí, přihlásit, jsme našim dětem zadali soutěžní úkol. Dětem jsme předložili historickou fotografii lovosické Školní ulice v čele s budovou naší skautské klubovny a jejich úkolem bylo zachytit co možná nejvěrohodnější kopii stejného místa z dnešní doby.

Nejlepší fotografie je fotografie č. 2 a jejím autorem je Renda Ševeček. Tímto mu gratulujeme a slíbené ceny pro výherce, kterými bylo uznalé poplácání po zádech od Sesmála a balíček tří sirek na rozdělání ohně ho zcela jistě neminou.

 

Vojtěch Hák – Sesmál

Skautské okénko, duben

Procházení příspěvků