V úterý 27. února proběhla cvičná montáž části mobilní protipovodňové zdi, která je součástí komplexního systému protipovodňové ochrany (PPO) průmyslových areálů společností Glanzstoff, Lovochemie, Preolu a Brassica.

Systém PPO Lovosice se skládá z několika různých segmentů. Například část oplocení kolem Lovochemie je vybudováno jako pevná železo-betonová zeď, která dokáže odolat i tak silným povodním, které město zasáhly v letech 2002 a 2013. Stejným způsobem je také chráněn komplex obilných sil společnosti Brassica. Ovšem v místech křížení komunikací, vjezdů a vstupů do areálů musely být použity takzvané mobilní stěny. A právě rychlou a správnou montáž tohoto zařízení cvičila v úterý najatá firma za dohledu Povodí Labe.

Systém protipovodňové ochrany oblasti Lovosic a Píšťan chrání území o celkové rozloze 216 hektarů. Chrání důležité průmyslové podniky, které by mohly být v případě narušení živelnou pohromou zdrojem ohrožení obyvatel.

PPO jsou dimenzována na stoletou vodu, tedy takovou, jaká nás postihla v roce 2002. Jsou nicméně připraveny na vzedmutí hladiny i nad tuto úroveň. V tom případě budou podniky na situaci dopředu připraveny, hráze se pomalu otevřou a nastane řízené zatopení areálu. Až voda klesne, klapky vypustí vodu zpět a ta se postupně vrátí do svého koryta.

Celý systém PPO má několik segmentů. Je tvořen zdmi o celkové délce 2 421 m, dále je připraveno 1 137 metrů mobilního hrazení, které je uskladněno v areálu společnosti Lovochemie. Celkem 400 m tohoto hrazení představuje zeď, která se postaví na pravém břehu Labe u Píšťan. Dalším segmentem jsou hráze se zdí vybudované v délce 1 241 m podél koryta potoka Modla u Lukavce a v délce 719 m na píšťanské straně Labe. Součástí systému jsou čerpací stanice, kterých je dohromady 8, z toho 4 jsou mobilní. Zpětných vřetenových klapek, které se otevřou a vypustí vodu zpět, je 42. V prostoru chráněném PPO se také nachází čistírna odpadních vod, která je zabezpečena injektážní clonou.

Systém, jak ochránit město a jeho obyvatele, odborníci na tyto stavby zatím nenašli. Město samo není schopno před velkými povodněmi zcela ochránit ani svůj majetek. Existuje mnoho různých scénářů od řízeného zaplavení objektů po použití materiálů, které povodni odolají. Takový materiál byl například použit při stavbě objektu občanského vybavení na koupališti.

Povodně do města pravděpodobně opět přijdou. Otázkou je, kdy to bude a v jakém rozsahu. I proto město nechalo vypracovat zcela nový výstražný varovný systém, který bude občany včas varovat. Byl také vytvořen digitální povodňový plán oblasti.

 

Proběhla cvičná montáž mobilní protipovodňové zdi

Procházení příspěvků