Zdejšímu gymnáziu se nyní podařilo finálně dohodnout zapojení školy do projektu s názvem Krušnohoří – nová krajina, nové příležitosti“, který společně zaštiťuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, univerzita Bergakademie ze saského Freibergu a Výzkumný ústav hnědého uhlí v Mostě.

„Obecným cílem je oslovit a motivovat středoškoláky k zájmu o studium technických a přírodovědných oborů, kde bude profesní uplatnění do budoucna bezesporu velmi zajímavé,“ uvedl k tomu profesor Karel Ciahotný z pražského VŠCHT.

Pro středoškoláky z města chemie to značí v letech 2018 – 2010 zcela praktickou a konkrétní možnost velmi aktivního zapojení do celé řady dílčích aktivit v rámci projektu, které jdou napříč spektrem jednotlivých předmětů i komisí (například z oborů chemie, biologie, fyziky, zeměpisu či němčiny).

„Jedná se o například o různé studijní pracovní výjezdy, exkurze, workshopy, semináře, stáže, e-learningová školení, přednášky, výzkum v terénu i laboratořích nebo přeshraniční spolupráci s německými školami,“ doplnil dále ředitel gymnázia Marek Bušek. Podle jeho slov budou prvotní jednotlivé aktivity realizovány již v nejbližších týdnech a měsících.

Mgr. Marek Bušek

Atraktivní možnosti pro gymnazisty v projektu Krušnohoří

Procházení příspěvků