V pondělí 18. prosince se uskutečnila ve staré radnici výroční schůze velmi agilního lovosického spolku. Jak už je tradicí,  hned v úvodu připravily kulturní program děti, jako každý rok –  tentokrát   školka Terezínská. Vystoupily s pásmem vánočních říkanek a koled a byly odměny nejen potleskem, ale i sladkostmi. A pak už následovala bilance roku 2017.

„Úsměv = Zdraví, máme nejen v názvu, ale my tak opravdu žijeme. Při otevření letošního kalendáře jsem musela uznat, že je za námi velký kus společné práce, pro nás, širokou veřejnost i děti. Přátelé, my jsme v letošním roce získali 2. místo v republikové soutěži, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři,“ informovala přítomné předsedkyně spolku Líba Žamberská.

Není to zadarmo, za tímto oceněním je opravdu hodně společné práce.  Akce jako zdravotní cvičení, skupinové relaxace, plavání, keramika, ergoterapie  (šperk z korálku, pletení z papíru, zápichy) se berou jako samozřejmost. Ale někdo se musí postarat, že jsou zajištěné prostory, lektor, ale i klid a pohoda. Akcí je mnoho – Dny zdraví, přednášky na středních školách, prevence zdraví na náměstí, plavání, lovosická olympiáda Hýbeme se v každém věku, Protajči se ke zdraví celé léto na Osmičce, taneční zábavy, Hravé úterky pro děti v létě.  Letos poprvé také pétangue – soutěže byly zahájeny Velikonočním turnajem. Nyní se členky pravidelně setkávají na trénincích na další republikové sportovní hry, letos tam Úsměv opravdu zazářil.

„Únorová velká výzva Přeplav svůj La Manche (34 km) – společně jsme to dokázali mnohokrát. Bylo dobře, že se zapojilo hodně lidí, umístili jsme se  na 3. místě a náš nejlepší plavec si  dojel pro diplom do Prahy na Sovovy mlýny; byla to naše Karla Štěpánková,“ chválí předsedkyně. Mezi další akce patří pravidelné vzdělávání členů (počítačová gramotnost, semináře o zdraví, trénování paměti). Akademii pacientských organizací navštěvují členky již čtvrtým rokem a letos byla Jiřina Kolouchová za odměnu v Bruselu (prohlídka Evropského parlamentu, setkání s českými zástupci v EU). Ze setkání je připravena prezentace,  která bude  promítnuta na dalším společném setkání. Není možno vyjmenovat vše, ale poděkovat za pomoc za pletení obvazů pro charitu je nutno; v tichosti bez velkého povídání členky spolku pomáhají celý rok. Pan Jaroslav zase zajišťuje včasné odvozy na přednášky, nastříhání levandule, zajištění materiálu na výpich atd.

„Je důležité, že si dokážeme vzájemně pomoci. Lidé, važme si toho, že se máme a můžeme si vzájemně pomáhat, je to opravdu velký dar, že se máme. Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojují návrhem nebo účastí a hlavně organizátorkám našich krásných akcí.  Děkuji všem za to, že se zvednete od seriálů a přijdete se společně potěšit, pobavit a vzájemně se podpořit,“ dodává předsedkyně. Poté ještě byli členové seznámeni s akcemi na  rok 2018. Následovalo vyhodnocení a odměnění 35 členů za činnost v roce 2017. Všichni přítomni získali jako dáreček hezké srdéčko s levandulí. Závěrem dostali návštěvníci občerstvení a následovala družná zábava při hudbě pana Kofra.

Eva Hozmanová

Rok 2017 byl pro spolek Úsměv=Zdraví velmi úspěšný

Procházení příspěvků