V neděli 26. listopadu  se v kostele sv. Václava uskutečnil populární KONCERT PŘI SVÍČKÁCH už po jedenácté.  Koncert při svíčkách je určitou lovosickou zvláštností a tradicí. Sama o sobě navozuje atmosféra barokního chrámu skvělé prostředí pro niterné vnímání hudby. Hudební prožitek je ozvláštněn i rozsvícením stovek svíček, velkých voskovic i menších. „Připravili jsme hezkou atmosféru, hoří skoro 500 svíček. Nyní zapálím ještě dvě poslední – symbolické, abychom něco v sobě zjistili. Jedna je silnější, druhá i když je dlouhá, je tenká. Obě budou hořet. Jsme na ideálním místě – v kostele. Využijme dnešní příležitost, dnešní koncert k zamyšlení, abychom odešli posilněni,“ přeje si farář Depa. „Přeji vám všem, abyste si dnes řekli: Nechci být duchovně slabý, chci naopak být vnitřně, niterně silný, chci se obětovat pro svou rodinu, svou vlast, své okolí. Bůh, stvořitel světa, vesmíru nám v tom pomáhá Tolik lidi dnes říká: Mám syndrom vyhoření… Kéž všichni budeme duchovně odolnými, velkými, krásnými…  Milí hudebníci a zpěváci, pomozte nám v tom dnešním koncertem,“. řekl v úvodu lovosický kněz Roman Depa.

Koncerty začaly v roce 2005 z podnětu varhaníka, sbormistra a neúnavného propagátora chrámové hudby pana Jiřího Stýbla z Třebenic. Lovosický kostel je významnou barokní památkou a koncerty v něm jsou vždy zážitkem. Vnímání hudby při mihotání malých má však svoji nezaměnitelnou atmosféru, mnozí posluchači přijíždějí na koncert i ze vzdáleného okolí.

V programu se návštěvníci setkali s melodiemi českých i světových autorů klasické i moderní hudby. Posluchačům se představili známí a oblíbení lovosičtí protagonisté klasické hudby; většina z nich jsou odchovanci Základní umělecké školy v Lovosicích. Zazněl traditional Amazing Grace (sólo Julie Nepustilová a sbor), Dvořákova árie Měsíčku na nebi hlubokém (Zdeněk Honců ml. – trubka a Petra Kacianová – klávesy),  píseń J. Lennona Hodně štěstí (Lenka Fialová – zpěv a Natálie Navrátilová – varhany), skladby Chopina, J.B. Lullyho, L Janáčka a dalších skladatelů. Koncert zakončila barokní koleda Adama Michny z Otradovic „Chtíc, aby spal“(Ludmila Tesaříková, Eva peluňková, Karel Tesařík – flétny, Barbara Pospíšilová – housle, Martin Dolejší – zvonkohra a Petra Kacianová – klávesy).  Posluchači odcházeni z koncertu určitě potěšeni.

Eva Hozmanová

Oblíbený Koncert při svíčkách navštívilo letos opravdu mnoho příchozích

Procházení příspěvků