Spolek Úsměv=Zdraví z.s. uspořádal 23. listopadu podzimní DEN ZDRAVÍ. Akce se kvůli rekonstrukci KS Lovoš výjimečně konala v sálu secesní radnice ve Školní 1, kde podmínky byly vskutku spartánské, ale spolek se  s tím zdárně vyrovnal. Nejprve proběhla členská schůze, kterou moderovala jako obvykle osvědčená Laďka Lásková. O akcích informovala Marie Karfíková a plán činnosti obdrželi všichni členové také písemně. Vedoucí spolku Líba žamberská uvedla některé úspěchy spolku v roce 2017 – 3. místo v soutěži Přeprav svůj La Manche, 2. místo v soutěži SenSen a spoluúčast spolku na 1. setkání lovosických seniorů, přednášky pro školy a Potravinová banka. Poté byly nejpracovitější členky odměněny.

Podzimní Den zdraví byl připraven jako vždy na zajímavá témata. Hlavním mottem přednášek  je zlepšit si své zdraví a  změna životního stylu. Zdravý životní styl obsahuje nastavení vhodného režimu stravování, pohybové aktivy i dobré psychické rozpoložení. Psychika souvisí se správným vyplněním volného času, mezilidskými vztahy a uměním mít se rád. Jídlo jako radost představila Bc. Irena Suchá a pozvala přítomné i na kurzy v Centru Radost Litoměřice.  Advokátka  Jana Benešová se tentokrát věnovala umění relaxovat a naučit se mít rád sám sebe. Základem je pozitivní přístup k životu. Hlavní přednášky byly „Co můžeme, když chceme” a „Tajemství vody”.  Marcela Chadžijská a Miroslav Hadaš naučili přítomné, jak si ověřit kvalitu vody a použitím sody zbavit ovoce postřiků. Voda v Lovosicích prý je dobrá. Přednáška opravdu zaujala, byla názorná. Lékařky z Litoměřic změřily zájemcům cukr a cholesterol, byly chudinky místěny ve vskutku stísněných prostorách. Členky spolku měřily i tlak krve. V chodbě byly také stánky bylinkářek – Jitky Všetečkové (přípravek Artritin Plus) – AVON a Fytonáplasti předvedla Martina Netušilová. Den zdraví navštívilo kolem stovky lidí, víc se do sálečku opravdu nevešlo. Spokojení občané se zajímali i o další akce, které spolek připravuje.

Eva Hozmanová

Podzimní DEN ZDRAVÍ byl výjimečně ve „staré“ radnici – hlavním tématem byla VODA

Procházení příspěvků