Za 14 dní bude nové autobusové nádraží slavnostně uvedeno do provozu. Poslední práce v tuto chvíli finišují. První autobusy na nové zastávky začnou jezdit v pátek 22. prosince 2017 od 12 hodin. Do 12 hodin budou autobusy odjíždět z provizorních zastávek v Žižkově ulici.

Slavnostní otevření autobusového nádraží se uskuteční od 11 hodin. Pan starosta spolu s dalšími hosty slavnostně přestřihne pásku k novému „autobusáku“.

Rekonstrukce trvala 6 měsíců, zahájena byla 19. června. Autorem projektu je projekční kancelář Valbek s.r.o z Ústí nad Labem a realizaci zajistila společnost Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice.

Investiční akce město nakonec vyjde zhruba na 23 mil. korun, z čehož až 18 mil. korun poskytne Evropská unie a státní rozpočet. Projekt „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

22. prosince od 12:00 bude autobusové nádraží uvedeno do provozu

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků