Pro zájemce o podporu z Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech připravila obec Klapý ve spolupráci s Ústeckým krajem informační seminář „Kotlíková dotace“. Seminář se uskuteční dne 30. 8. 2017 od 17 hodin v salonku Kulturního domu Klapý, Klapý 200. Je určen fyzickým osobám, majitelům rodinných domů s kotlem na pevná paliva.

Ústecký kraj by mohl mít na tento dotační program k dispozici až 153 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Hlavním rozdílem od předchozí výzvy by mělo být, že žadatelé již nemusí realizovat mikroenergetické opatření, či doložit průkaz energetické náročnosti budovy. Dotační program Ústeckého kraje bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017.

Další z řady seminářů se uskuteční v Lounech 13. září a v Ústí nad Labem 2. a 9. října.

V obci Klapý proběhne informační seminář „Kotlíková dotace“

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků