Připravte se na dopravní omezení.

Pro obyvatele ulice Žižkova to bude představovat hlavně umístění náhradních autobusových zastávek do jejich ulice. Náhradní zastávky budou umístěny na parkovacích zálivech místní komunikace u domu čp. 377, 668 a 914. Po celou dobu rekonstrukce bude v těchto místech omezeno parkování osobních automobilů. Předpokládaná doba omezení je odhadnuta na 6 měsíců.

Přesný termín umístění náhradních zastávek nebyl v době uzávěrky článku ještě znám. „Předpokládáme, že se tak stane začátkem měsíce června,“ uvedl místostarosta města Vladimír Šuma. „V uplynulých dnech došlo v rámci této záležitosti k jednání s dopravci a Krajským úřadem ÚK. Na schůzce bylo stanoveno, že zastávky musí být umístěny v co nejkratší vzdálenosti od vlakového nádraží a to z důvodu lepší dostupnosti pro přechod cestujících na vlakové spoje. Zhotovitel nyní zpracuje dopravně inženýrské opatření a musí požádat odbor dopravy městského úřadu o jeho stanovení. Na základě této žádosti vydá odbor dopravy rozhodnutí, ve kterém bude termín přesunutí zastávek již pevně uveden. Zveřejněn bude na úřední desce,“ dodává Šuma.

Občané by měli počítat i s dalšími dopravními omezeními spojenými se stavbou. Budou se týkat zejména křižovatky ulic Žižkova a Terezínská. Opatření se budou měnit podle postupu prací.

Veškeré náklady projektu včetně doprovodných služeb vyjdou město zhruba na 29 mil. korun, z toho 23 mil. korun poskytne Evropská unie a státní rozpočet. Projekt „Revitalizace autobusového nádraží Lovosice“ číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001875 je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.

Začíná revitalizace autobusového nádraží

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků