V prostoru bývalé restaurace Lovoš parta pracovníků odklízí suť a bourá příčky mezi místnostmi.  „Tyto dveře vidím poprvé po mnoha letech. To jsem byl ještě kluk a nemohl jsem si tu ani dát pivo. Původně byla totiž restaurace propojená i s hlavním sálem,“ říká zaměstnanec Kulturního střediska Lovoš Antonín Němec a ukazuje na odkryté dveře propojující restauraci s foyer sálu. V části místnosti již chybí podlaha a pracovníci technických služeb postupně vyklízí všechnu stavební suť. Obnova městského kulturního stánku začala.

Klenby a sloupy budou postupně očištěny od nepůvodních letitých nátěrů. Všechny příčky nakonec zmizí, aby se prostor celkově otevřel. Některá okna budou vyměněna za jejich francouzskou obdobu a část prostoru by měla mít mírně zvýšenou podlahu. Pódium bude sloužit pro pořádání koncertů, autorských čtení nebo pro promítání nejrůznějších filmů. Což by částečně mohlo nahrazovat chybějící kino v Lovosicích. V kavárně by měl vzniknout koutek s knihami, které si lidé budou moci zdarma vypůjčit. Z vedlejší místnosti probourané směrem do kavárny by měl být vytvořen konferenční sál oddělený skleněnými dveřmi. V projektu je navržen vlastní vstup do kavárny z ulice, další vstup by měl být ale také z vestibulu společenského sálu a z recepce, kterou architekt umístil do ulice 8. května.

„Všechny prostory střediska, které projdou rekonstrukcí, by měly být ve vzájemném souladu. Chceme, aby bylo kulturní středisko přístupnější lidem, proto přesuneme kanceláře do přízemí. V rámci rekonstrukce přízemí budovy dále plánujeme vybudovat například „start up“-  kancelář pro začínající podnikatele, galerii nebo dětskou dílnu,“ uvedl Milan Dian, starosta města.

Jak by mohla v budoucnu vypadat kavárna v Lovoši

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků