Od pondělí 3. dubna je možné podat žádost o takzvanou „Kotlíkovou dotaci“ prostřednictvím Ústeckého kraje. Dotace je určena fyzickým osobám vlastnícím rodinný dům, který leží na území Ústeckého kraje. Žadatelům budou poskytnuty finanční prostředky na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje vytápění rodinných domů.

Samotná výměna kotle není ovšem jedinou podmínkou přidělení dotace. Objekt musí splňovat jedno ze tří kritérií. Musí zde být provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, například zateplení střechy nebo fasády, vybudování zádveří, výměna vstupních a balkonových dveří, výměna starších zasklení oken za izolační dvojskla a podobně. Pokud v minulosti došlo ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“ a vyšší, splňuje dům druhou podmínku. Třetí možností je současně požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Maximální výše dotace je 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 150 000 korun. Toho dosáhne ten žadatel, který si pořídí tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. V případě, že žadatel žije v místě tzv. prioritního území, bude výše podpory navýšena ještě o 5 %. Prioritním územím je míněna aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na území Lovosicka jsou to obce Lovosice, Libochovice, Lhotka nad Labem, Čížkovice, Třebenice, Keblice, Klapý, Lukavec, Malé Žernoseky, Siřejovice, Sulejovice a Vchynice. Do uznatelných výdajů lze zahrnout i náklady na „mikro“ energetická opatření, mohou však tvořit maximálně 20 000,- z celkové dotace.

Dotaci je možné uplatnit i zpětně. Žádost můžete podat i na zdroj vytápění, který byl pořízen do 15.07.2015. Pokud nebyla výměna ještě provedena, musí se tak stát do 31.12.2017.

Žádosti je možné podávat až do pátku 30. června 2017. Budou vyhodnoceny v pořadí, v jakém byly poskytovateli doručeny. Nejpozději do 31. října 2017 žadatelé obdrží rozhodnutí Ústeckého kraje.

Podrobné informace o podmínkách dotace naleznete na www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.
Příloha PDF (187kB).

Typy vytápění, na které je dotace určena:

  • Kotle na pevná paliva, ale pouze na biomasu
  • Tepelná čerpadla (elektrická nebo plynová)
  • Solární termické soustavy v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění

Další kolo připravuje Ústecký kraj na podzim 2017. Ministerstvo životního prostředí pro tuto výzvu zmírnilo podmínky. Žadatel již nebude muset provést takzvané „mikro“ energetické úpravy, tak jako je tomu nyní.

Téměř 19 mil. korun rozdělí kraj na „Kotlíkových dotacích“, příjem žádostí byl již zahájen

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků