Úplná uzavírka silnice I/30 směrem na Ústí nad Labem

V minulém vydání LD jsme již informovali, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje rekonstrukci dalšího úseku silnice I/30. Jedná se o úsek od Lovosic až k „Psímu domovu“ u Malých Žernosek. Oprava povrchů navazuje na akci z loňského roku, kdy ŘSD opravilo úsek od Litochovic po Dolní Zálezly. Rekonstrukce tohoto úseku silnice by měla dle ŘSD trvat 4 měsíce. Zahájení prací je plánováno v průběhu tohoto měsíce. K předání staveniště došlo 4. dubna.

V souvislosti s touto akcí dojde v dosud blíže neurčeném termínu k úplné uzavírce  silnice I/30 v úseku od okružní křižovatky u Besedy k odbočce k Penny marketu. Po dobu této uzavírky bude objízdná trasa vedena ul. Osvoboditelů, Přívozní, Zámecká a zpět na I/30. Kamionová doprava bude po tuto dobu odkloněna přes dálnici. Zatím není jasné, jak tato uzavírka potrvá dlouho.

Ostatní úseky silnice budou opravovány po částech a budou tedy průjezdné po polovinách.

Úplná uzavírka železničního přejezdu v ulici Dlouhá a to i pro pěší

V souvislosti s výměnou kabelů zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu v Dlouhé ulici dojde v době od 4. do 13. srpna k úplné uzavírce silnice III/24713, vedoucí přes tento přejezd. Přejezd bude zcela mimo provoz i pro pěší a to 24 hodin denně. V současné době odbor dopravy vyjednává objízdné trasy.

Od 16. do 26. Června bude ze stejných důvod uzavřen i železniční  přejezd v obci Lukavec. Zavřená bude díky tomu silnice vedoucí z Lukavce k Lovochemii.

Obě tyto akce budou zcela v režii SŽDC Ústí nad Labem.

Stavební sezóna začíná, připravme se na velká dopravní omezení

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků