Lovosický Dnešek

prosinec 2008 - strana 7

Z okolí Lovosic

Na Lovosicku se začínají opravovat některé menší kulturní památky

Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo v únoru 2008 program na podporu obnovy zejména drobnějších kulturních památek, které se nacházejí mimo památkově chráněná území a nejsou ani národní kulturní památkou. Na tento program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále ORP)“ obdržela ORP Lovosice podle rozpisu finanční podpory od Ministerstva kultury na rok 2008 částku 1 428 000,  - Kč. Administrativní agendou spojenou s tímto programem byl pověřen odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Lovosice. Uzávěrka příjmů žádostí pro zahajovací kolo byla 30. května 2008. Návrhová komise obdržela 7 žádostí, jedna z nich zněla na rekonstrukci věžních hodin v lovosickém kostele sv. Václava, jehož vlastníkem je římskokatolická církev. Na rekonstrukci hodin však nemohl být příspěvek přiznán, protože dotace měly směřovat pouze k opravám nemovitých památek. Nakonec ale vše dobře dopadlo, na opravu přispěly Město Lovosice a vlastník hodin; vzácné věžní hodiny byly opraveny.

Zámeček v Bílém Újezdě
Zámeček v Bílém Újezdě je dnes skryt za hradbou neudržované zeleně

S podobným problémem se potýkala rovněž žádost o přidělení finančních prostředků na opravu známého Luckého mlýna, který je v držení rodu Šašků od 16. století (v současnosti je vlastníkem usedlosti Ing. Otakar Šašek). Luční mlýn je nedaleko Chodovlic, zařízení mlýnice je kompletní, ale nutně potřebuje opravit mlýnské kolo. Mlýn je nově prohlášen technickou památkou, ale z této dotace lze opravit jen lednici a vantroky (celková výše dotace 178 tisíc korun). Akce rekonstrukce bude pokračovat, majitel hodlá výhledově objekt zpřístupnit turistům – stezka pro turisty a cykloturisty vede nedaleko mlýna.

Na opravu sýpky u zemědělské usedlosti čp. 6 ve vsi Březno (Březno je místní částí obce Velemín) bylo přiznáno 382 tisíc korun. Na opravu barokního sousoší Piety v Chrastné (osada je místní částí obce Vlastislav) bylo uvolněno 258 tisíc korun; na soše se podepsali vandalové – urazili jí část hlavy a narušeno bylo i statické podloží sousoší P. Marie s Ježíšem. Socha byla 9. října pomocí jeřábu rozebrána a odvezena do pražského ateliéru restaurátora, akademického sochaře Pavla Miky; opravena by měla být do konce roku 2008.

Dalším opravovaným objektem bude původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chotěšově, který byl v letech 1730-1737 barokně přestaven litoměřickým stavitelem italského původu Petrem Pavlem Columbanim. V roce 2000 byla provedena generální oprava kostela, všechny nedostatky ale nebyly tenkrát odstraněny. Kostel je majetkem římskokatolické církve a přípěvek od Ministerstva kultury ČR činí 300 tisíc korun. Oprava začíná, kolem kostela už je lešení. Možná, že se už každoroční „Půlnoční mše“ uskuteční letos v opraveném kostele.

O příspěvek požádal i majitel barokní zemědělské usedlosti čp. 7 z Keblic a obdržel příslib na 70 tisíc korun. Příspěvek ve výši 250 tisíc korun obdržel vlastník tvrze čp. 24 Bílý Újezd u Velemína, která se opravuje již několik let. Tvrz byla v 16. století přestavena na renesanční zámeček a pomalu se probouzí do své bývalé krásy; na její záchranu dohlíží pracovník Městského úřadu Lovosice, referent státní památkové péče, pan Robert Paťcha. Vlastník plánuje, že po opravě by tvrz mohla sloužit pro kulturní a vzdělávací aktivity a rovněž pro turisty. V renovovaných prostorách rytířského sálu by měla být v budoucnu vybudována galerie, která bude pořádat výstavy uměleckých děl.

Smůlu mají ale Lovosice se žádostmi na větší rekonstrukce. Zatímco třeba Litoměřice čerpaly z Fondu hejtmana Ústeckého kraje v období 2007-2008 celkem 892 tisíc a Roudnice nad Labem dokonce 1 140 000 korun, Lovosice obdržely 22 tisíc! Ani na dotace z Regionálního operačního programu Severozápad, kde bylo rozděleno 9 miliard korun, naše město nedosáhlo, přestože do okresu Litoměřice proudí asi půl miliardy. Například Litoměřice dostaly na projekt Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice přes 208 milionů, na projekt Svatostánek českého vinařství další téměř 142 miliony a na propagaci města Litoměřice ještě přes 4, 5 milionu, což je dohromady asi 355 milionů korun.

Roudnice nad Labem sice získala méně, „jen“ dohromady 121 milionů korun (projekt Revitalizace centra města v památkové zóně – asi 52 miliony korun, Rekonstrukce a dostavba I. základní školy cca 47 milionů korun a ještě téměř 22 milionů pro VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – to ale za ni žádal Ústecký kraj). Třeba i Obec Krabčice získala 12 milionů na Záchytné parkoviště, Obec Trávčice 10 milionů na Propojení páteřních cyklostezek, ale na Lovosice finanční prostředky nezbyly. Doufejme, že příště bude osud našemu městu více nakloněn.

Hz

-

Lovosice a okolí krátce

Lemberk

Výlet na zámek Lemberk – V úterý 23. září pořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice a Dům s pečovatelskou službou poslední letošní výlet pro lovosické seniory. Tentokrát byl cílem výletníků zámek Lemberk, který vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila Zdislava z Lemberka. (Sv. Zdislava je hlavní patronkou litoměřické diecéze). Uvnitř zámku poutaly návštěvníky zvláště kaple a hodovní síň se vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář z počátku 19. století a černá kuchyně. Senioři navštívili také dominikánský klášter a baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v příjemném městečku Jablonné v Podještědí. Všem se výlet do dob dávno minulých líbil.

20. biskup litoměřický - Papež Benedikt XVI. jmenoval novým diecézním biskupem v Litoměřicích Mons. Jana Baxanta, generálního vikáře českobudějovické diecéze. Jmenování bylo 4.10.2008, v den svátku sv. Františka z Assisi, oznámeno ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství. Mons. Jan Baxant (60), kněz pražské arcidiecéze, se narodil 8.10.1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřičské v Praze byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 23.6.1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška. 1.1.2003 byl jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze. Hovoří německy, francouzsky, italsky a rusky. Biskupské svěcení přijal v sobotu 22. listopadu 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Zemětřesení v Čechách – V říjnu se v Čechách třásla několikrát země. Na Chebsku se v pondělí 6. října otřásla země (byly naměřeny 2 stupně Richterovy stupnice. Další větší otřesy se vyskytly v neděli 12.10. (4, 3 stupně) a v úterý 14.10. (4, 1 stupně Richterovy stupnice), a to i na Sokolovsku. Vlna prý dorazila ze západních Čech i do Lovosic (někteří lidé otřesy zaznamenali). Znovu byl Karlovarský kraj postižen otřesy znovu v úterý 28. října kolem půl desáté dopoledne. Pravděpodobné epicentrum bylo opět u Nového Kostela na Chebsku. Seismologové jsou rádi, že je epicentrum otřesů na jednom místě, otřesy jsou slabší. Zemětřesení se opět přihlásilo hučením připomínající jízdu nákladního vlaku Toto zemětřesení se pohybovalo někde nad čtvrtým stupněm Richterovy škály a bylo nejsilnější, bylo cítit i v Praze a Kladně. V Aši údajně z poliček padaly nějaké předměty. Podle seismologů by otřesy měly pokračovat i v dalších měsících. Jde o druh vulkanického zemětřesení.

V kronice Města Lovosice je zemětřesení zaznamenáno v roce 1976. Kronikář František Frühauf zapsal: 6.5.1976 v 21 hodin bylo dosti silné zemětřesení, pohybovaly se předměty a na stolech poskakovalo nádobí, televize měla poruchu a chvěly se okenice. Epicentrum bylo asi 400 km jižně od Prahy. Někde lidé vybíhali před domy, měli strach. Škody tenkrát v Čechách činily kolem 70 milionů. Další prý bylo v roce 1985-1986 (síla 4, 7 stupňů Richterovy stupnice – praskaly prý zdi a padaly komíny), to ale v lovosické kronice zmíněno není.

Další „Oranžové“ hřiště v regionu – Ve středu 15.10.2008 bylo slavnostně otevřeno nově sportovní hřiště v areálu Základní školy Jana Evangelisty Purkyně v Libochovicích. Otevření se zúčastnili hosté - Martin Klacián z Nadace ČEZ, Jaroslav Beneš, starosta města a olympionička Květa Jeriová – Pecková. Za příjemného podzimního počasí všem přítomným zahrála školní kapela No Headache, své umění ukázaly mažoretky místního Sokola a nejmenší fotbalisté FK Libochovice. Hřiště s umělým povrchem o rozloze 44x23 metrů vzniklo díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši 2 miliónů korun, dalších 1, 5 miliónů korun věnovalo město. Sportoviště je určeno především školní mládeži, v odpoledních hodinách ho může využívat i sportující veřejnost a to pro házenou, košíkovou, malý fotbal, tenis, florbal, nohejbal a odbíjenou. Na Lovosicku jsou tedy „Oranžová“ hřiště už čtyři: v Lovosicích (10.9.2007), v Lukavci (7.7.2008),  Třebenicích (24.9.2008) a nyní i v Libochovicích.

Analogová ČT2 v severních Čechách skončila – Ve čtvrtek 30. října ukončila Česká televize vysílání analogového programu ČT2 z Bukové hory, program už je šířen jen digitálně. Téhož dne bylo z Bukové hory spuštěno vysílání DVB-T, tedy pozemní televizní digitální vysílání, s programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport a stanicemi Českého rozhlasu, a to v mnohem lepší kvalitě než předtím. Informace o všech změnách vysílání České televize jsou uvedeny na internetových stránkách České televize http://www.ceskatelevize.cz. Změna se však dotkne také komerčních televizí Nova, Prima a nové TV Barrandov, která spustí vysílání od 11. ledna. Diváci na severu Čech budou mít z vysílače Buková hora na konci roku k dispozici již dvanáct televizních a sedm rozhlasových programů. Příjem je možný prostřednictvím set top box, přes satelit nebo prostřednictvím kabelové televize, třeba UPC. Nebo si diváci budou muset koupit moderní televizi s digitálním dekodérem. Česko je nyní digitálním signálem pokryto z 57, 2%.

Lucarino dance – Na výročních schůzích o.s. Svazu tělesně postižených Lovosicka občas vystupují v kulturním programu členové tanečního kroužku Diagnostického ústavu sociální péče (dále DÚSP) v Čížkovicích. Tento taneční kroužek dostal název Lucarino dance a zabývá se převážně klasickými country tanci a moderními americkými řadovými tanci (Line dance). Skupinu tvoří 13 mentálně postižených tanečníků pod vedením Libuše Žákové a Jiřího Růzhy. Skupina nedávno vystoupila v září v Kulturním domě v Čížkovicích, v říjnu byla na týdenním soustředění v T.O. Bílý zajíc v Libochovicích a vystoupila rovněž na Taneční soutěži v České Kamenici. V listopadu také představili tanečníci nový tanec na Barevné diskotéce DÚSP Čížkovice.

Malé Žernoseky

Rekonstrukce MŠ a Ukončení činnosti přívozu v Malých Žernosekách - V obci byla 14.8.2008 zahájena další etapa postupně prováděné komplexní rekonstrukce objektu mateřské školy. Tato etapa se týká zateplení fasády a dalších konstrukcí na objektu s cílem dosažení významných úspor energií spotřebovaných na vytápění. Na akci obec obdržela dotaci z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Náklady stavební akce mají činit částku 1, 640 mil. Kč. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie - z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti. Výše přiznané dotace je stanovena v předpokládané výši 1, 247 mil. Kč. Zbývající finance uhradí obec. Stavební práce provádí vítěz výběrového řízení a to firma PERFECT B.V. s r.o. z Lovosic; akce by měla být dokončena do konce roku 2008. Loď Ludmila jezdila od 3. listopadu pouze o víkendech od 7 do 18 hodin a 30. listopadu zakončil přívoz mezi obcemi Velké a Malé Žernoseky sezónu. Jezdit se bude zase až na jaře.

Další Hubertovy jízdy – V okolí Lovosic je několik jezdeckých klubů a rančů. 4. října se konala Hubertova jízda v Podsedicích, pořádala ji stáj Godolphin. Slavnostní nástup na návsi byl sluneční, ale během projížďky už poprchávalo. Vyjížďky Českým středohořím se zúčastnilo 42 dvojic, po vyjížďce čekal na všechny výborný guláš a proběhly i mnohé jezdecké soutěže (dostih pro malé i velké koně, vidličková a slalom). Jízda byla zakončena společenskou country zábavou v hospodě a předáním cen. V sobotu 11.10. se uskutečnila další Hubertova jízda a to v Chodovlicích. V dopoledních hodinách proběhl podle pravidel parforsních honů tradiční hon na lišku, odpoledne se konala na cvičišti přehlídka umění jezdů a jejich koní. Jízdám přihlíželo mnoho diváků, koně má každý rád.

Taurus

TAURUS – nejrychlejší lokomotiva světa – Na několika vlacích EuroCity budou od 14. prosince tahat vagony lokomotivy Taurus, které dokázaly při zkušební jízdě mezi Mnichovem a Norimberkem vyvinout rychlost až 357 km/hod. Po Česku budou vlaky ale jezdit rychlostí jen maximálně 160 km/hod. Taurusy zatím jezdily do 11. listopadu v rámci výcviku 36 strojvedoucích na trati Praha-Brno a od 12.11. byly přesunuty na trať Praha - Drážďany. Strojvedoucí s těmito stroji jezdili na vlacích EuroCity 178 / 179 a Vindobona. S definitivním nasazením lokomotiv počítají České dráhy až od 14. prosince. Půjde například o spoje Zdenek Fibich, Gustav Klimt nebo Carl Maria von Weber. Méně radostná novinka Českých drah ale zní, že budou od prosince zvýšeny některé druhy jízdného.

Sváťovo dividlo hrálo v sále Kulturního střediska Lovoš – V neděli 26. října se po dlouhé době uskutečnilo pohádkové představení pro malé děti v sále KS Lovoš; loutky se představily ve známé hře „O Kobližkovi“. Byl to dobrý nápad. Zájem byl převeliký: jen samotných dětí přišlo 92, s doprovodem odhaduje ředitel KS Lovoš, Bc. Martin Kohl, počet návštěvníků přes 150. Sváťa Horváth s loutkami navštíví lovosické kulturní středisko opět po Novém roce. V posledních letech vystupovalo Sváťovo „Dividlo“ jen občas v lovosických mateřských školách nebo v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice.

Hz, foto archiv LD

-

Kniha o památných stromech Litoměřicka

kniha pamatne stromy

Okrašlovací spolek Terezínska vydal v listopadu 2008 s pomocí dotace Ministerstva životního prostředí publikaci „Památné stromy Litoměřicka. Projekt kromě finanční podpory MŽP ČR podpořily tyto úřady z regionu okresu Litoměřice:  Městský úřad Bohušovice nad Ohří, Městský úřad Lovosice, Obecní úřad Křešice, Městský úřad Terezín, Ústecký kraj (Fond hejtmana Ústeckého kraje), Základní organizace Strany zelených Terezín a Městský úřad Roudnice nad Labem. V současnosti je publikace včetně plakátu a CD distribuována do vybraných informačních center a do škol. Kniha obsahuje 83 vyobrazení památných stromů na území okresu Litoměřice, na CD jsou ještě fotografie dalších stromů, které v knize nejsou. Občanské sdružení vydává i svůj Zpravodaj a má webovou stránku http://www.okraslovacispolek.own.cz/index.html.

Hz

-

Co přinesl nový školní rok na Lovosicku

Podle údajů statistiků nás v České republice pomalu přibývá. Nasvědčují tomu i některé údaje o počtu dětí nastupujících do mateřských škol na Lovosicku. V současnosti je na našem malém „okrese“ celkem 20 mateřských škol: v Chotěšově, Chotiměři, Křesíně, Libochovicích, Malých Žernosekách, Poloze, Prackovicích, Radovesicích, Vchynicích, Čížkovicích, Klapým, Podsedicích, Sulejovicích, Třebenicích, Třebívlicích, Vilemíně a Milešově. Tři jsou přímo v Lovosicích, a to MŠ Resslova („U Koníčka“), MŠ Sady pionýrů (bývalá školka Severočeských chemických závodů) a MŠ Terezínská, která byla přestavěna z původních jeslí. V roce 2007 navštěvovalo školky na Lovosicku v 38 třídách 20 MŠ celkem 821 dětí. V roce 2008 v září bylo tříd už 39 a jejich návštěvníčků už 843. V Lovosicích MŠ od září 2008 navštěvuje celkem 316 dětí ve 14 třídách.

Obec Radovesice přestavěla v letošním roce budovu původně základní školy na školu mateřskou. Náklady na tuto velkou investiční akci činily 5 800 000 korun dotace činila 3 600 000 korun a zbytek dodala obec ze svého rozpočtu. Do nové MŠ chodí 30 dětí, a to nejen z Radovesic, ale i z okolních obcí. Školka je to prý podle občanky Radovesic moc hezká a vešlo by se tam prý i více dětí.

Do škol základních zatím přichází méně žáků, než kolik jich odchází z devátých tříd. V roce 2007 bylo u zápisu do prvních tříd základních škol v kraji celkem 9462 žáků, v letošním roce již o něco méně, tedy 9399 žáků. Celkem do základních škol chodí v kraji  něco málo přes 73 000 žáků. Na Lovosicku je k 30.9.2008 uváděno základních škol (dále ZŠ) 12, a to v obcích Čížkovice, Klapý, Libochovice, Podsedice, Prackovice, Sulejovice, Třebenice, Třebívlice a Velemín; 3 ZŠ jsou v Lovosicích. Dvě nejmenší školy v obcích Klapý a Prackovice nad Labem mají shodně 18 žáků, největší škola, a to ZŠ Sady pionýrů 355/2 Lovosice, má 520 žáků. V loňském roce činil počet dětí ve všech základních školách 2207, letos je jich o 100 méně, 2107.

Srovnání žáků v lovosických ZŠ v září v letech 2007 a 2008

 prvňáčcipočet 1. tříd
ZŠ Sady pionýrů 355/2
2007539 žáků ve 23 třídách41 žáků2 třídy
2008520 žáků ve 22 třídách37 žáků1 třídy
ZŠ Antonína Baráka
2007343 žáků v 16 třídách29 žáků2 třídy
2008315 žáků v 15 třídách21 žáků1 třídy
ZŠ Všehrdova
2007207 žáků v 10 třídách59 žáků3 třídy
2008195 žáků v 9 třídách35 žáků2 třídy

Na této škole je letos poprvé přípravná třída pro předškoláky pod vedením paní učitelky Ivy Reicheltové, (tzv. nultý ročník), ve kterém je 14 dětí.

Shrneme-li počty prvňáčků v lovosických školách v posledních letech, rok od roku kolísají. V roce 2005 – 134 dětí, v roce 2006 - 91, v roce 2007 – 129 a v roce 2008 – 93 děti. Celkově v oblasti Lovosicka i v Lovosicích samotných školních žáků proti roku 2007 ubylo. Doufejme, že v dalších letech bude žáků zase přibývat. Všem novým žáčkům, ale i starým „mazákům“, rovněž jejich pedagogům i dalším školním zaměstnancům, přejeme pěkný školní rok v příjemném prostředí.

Hz

-

Kdo se na mne jen jedním vočkem podívá, ten celý hrůzou zkamení…

Ochotnické divadlo má v Libochovicích velmi dlouhou tradici, v roce 2006 oslavil divadelní spolek Scéna Libochovice už 80 let svého trvání. Prezidentkou klubu byla až do února letošního roku Ing. Alena Burdová, nyní stojí v čele Jaromír Tlustý. Domovem divadelníků byl, je a bude kulturní dům „U TŘÍ LIP“. Soubor je v Lovosicích dobře známý, nedávno jsme měli možnost zhlédnout činohru „Ach, ta něha našich dam“ plnou černého humoru, inscenaci „Budiž světlo“ (podle hry Podivná pani Savageová) či „Manžela na inzerát“ v titulní roli se Zdeňkem Zvěřinou, se kterým soubor dokonce postoupil na Jiráskův Hronov.

ochotnici

V úterý 4.listopadu přivezl soubor do Kulturního střediska Lovoš oblíbenou pohádkovou hru Jana Drdy „Hrátky s čertem“, jejíž premiéra proběhla v Libochovicích 21.7.2007. Tato pohádka se ve dnech 14. – 16.3.2008 zúčastnila 4. ročníku Lounského divadlení. Porotci navrhli inscenaci Hrátky s čertem v provedení Scény Libochovice pro celostátní přehlídku činoherního divadla pro děti Popelka Rakovník a udělili ji cenu za nejlepší scénografii, mužský herecký výkon (Jiří Dědourek za roli vysloužilce Martina Kabáta) a dvě čestná uznání (Jaroslav Kodeš za režii a Zdeněk Zvěřina za ztvárnění role Otce Školastyka). Hned 7.11. bude Scéna hrát pohádku znovu a to v Tylově divadle v Rakovníku.

Hrátky s čertem jsou pro české diváky klasika, oblíbený film v Ladových kulisách pochází z roku 1956. Pohádka v nastudování DS Scéna Libochovice dějovou linii věrně sleduje. Hlavní hrdina pohádky, vysloužilý dragoun Martin Kabát, nezná strach (hrál ho Jiří Dědourek). Nelekl se loupežníka Sarky Farky, ani čertů v Čertově mlýně. Nechal se sice ošálit lstí vychytralého ďábla Dr. Solferna (Lukáš Burda), ale svou odvahou toto nedopatření napraví. Pro záchranu dvou nevinných dívčích duší se pustil do boje s celým peklem, princeznu Dišperandu (Martina Žaludová) i její služebnou Káču (Alžběta Česalová) zachránil a s Káčou se oženil. V pohádce vystupoval snad celý soubor Scény a v rolích andílků a čertíků také děti z DS MALIS (Malá libochovická scéna). Jednotlivá prostředí byla oznamována na divadelních cedulích, např. Poustevna Otce Školastika, Hustý les, Knížecí síň Belzebuba, Krajina „U čertova mlýna“ apod. Představení se Libochovickým opravdu povedlo, prý s ním kolem Mikuláše budou často vystupovat na školách. Škoda, že nepřišlo více dětí – ty, které pohádku s rodiči navštívily, byly spokojené.

Na repertoáru má Scéna také novinku, hru Michaela Frayna „My dva“ (dvě aktovky, komedie o vztahu muže a ženy, světa a jejich okolí), se kterou soubor vystoupil v listopadu v Masarykově kulturním domě Mělníku. Myslím, že by komedii mohlo výhledově vzít KS Lovoš i do Lovosic. Veseloher není nikdy dost!

Hz, foto (hv)

Copyright © 2008 Lovosický Dnešek. Vydává Kulturní středisko Lovoš