Po úspěšně provedené 1. etapě opravy lovosických varhan a hojně navštívených podzimních a jarních kurzech Alfa – úvod do křesťanství pro širokou veřejnost, Římskokatolická farnost Lovosice ve spolupráci s veřejností na jaro připravuje další akce.

Dne 10. června se opět uskuteční tradiční celostátní akce Noc kostelů. V kostele sv. Václava proběhne od 18:30 proběhne Varhanní koncert PhDr.Pavla Hrubeše – Výběr ze staré i moderní hudby. Od starých kancionálů ke skladbám The Beatles a Pink Floyd. (bližší info naleznete na plakátech a internetu https://www.nockostelu.cz/kostel/951/

Následovat bude 28. 5. pěší pouť farností do kaple Narození Jana Křtitele pod Plešivcem. (podrobnosti k organizaci poutě naleznete na http://farnostlovosice.cz/

Další, zcela novou akcí bude Lovosické varhanní jaro. Jelikož se varhany po první etapě oprav plně zapojují do činnosti, bylo by škoda více jich v našem kostele nevyužít. Tento královský nástroj je ozdobou nejen estetickou ale přispívá k celkovému vnímání sakrálních prostor a jejich tóny vedou k zamyšlení, prohlubují útěchu i radost.

Po loňském úspěchu se budou konat opět Meditace s varhanní hudbou.

Páteční chvilky s inspirativním slovem a hudbou

27.5. > 3.6. > 10.6. > 17.6. > 24.6.2022 a to vždy od 17.15 hodin

Varhany: Pavel Hrubeš / Meditativní poezie: Marie Dolistová, Veronika Krčmová /Průvodní slovo: Ladislav Nádvorník

Přijďte zklidnit mysl, odpočinout si od každodenních starostí, zamyslet se nad svým konáním a hledáním smyslu života.

Na 13.6. a 15.6 dopoledne a to v 9:00 a v 11:00 hodin jsou připraveny Varhanní koncerty pro školy. – PhDr. Pavel Hrubeš – Výběr ze staré i moderní hudby.

Poslechněte si příjemnou hudbu a zajímavé slovo.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Lovosická farnost připravuje

Procházení příspěvků