Upozorňujeme, že bude prodloužena uzavírka místní komunikace v ul. Vančurova v Lovosicích a to do 31. 3. 2021 z důvodu dosud nedokončených prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu.

V souvislosti s rekonstrukcí stávající křižovatky a její změny na okružní křižovatku na silnici I/15 a III/00817 v Lovosicích U Kapličky, dojde od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 k omezení průjezdu v daném místě. Prosíme řidiče, aby věnovali pozornost přenosnému dopravnímu značení.

Stavbu z hlediska SSÚ zajišťuje Krajský úřad ÚK, odbor dopravy

Prodloužení uzavírky ulice Vančurova

Procházení příspěvků