Vážení diváci,

28. a 29. srpna jsme chtěli v Litoměřicích v Jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii a 30. srpna v Lovosicích v Kostele svatého Václava tohoto roku 2020 uspořádat již osmý ročník festivalu Litoměřické svátky hudby v plném rozsahu tak, jako v předchozích letech. První koncertní den se Vám měli představit Pražští komorní sólisté v čele s houslovým koncertním mistrem Janem Mráčkem a dirigentem Radkem Baborákem. Tento koncertní večer jsme museli s ohledem na nedostatek finančních prostředků způsobený korona virovou krizí zrušit. Nechtěli jsme však rušit celý festival, jako to dělají některé velké festivaly v Česku i v zahraničí. Kontinuita jednotlivých ročníků je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu Vám předkládáme níže informace o našem upraveném programu.

První koncertní večer 28.8. 2020 – zrušen.

Druhý koncertní večer 29. 8. 2020 ( od 19,00 hodin ) jsme pro Vás měli připraveno provedení Mozartova slavného Requiem se čtyřmi operními pěvci a se sborem. S ohledem na pomalu končící krizovou situaci způsobenou Covidem 19 jsme se rozhodli ve stejném obsazení, ale bez pěveckého sboru zvolit optimističtější program. Můžete se těšit na krásný operní Gala večer, kterým Vás slovem provede moderátor Jiří Vejvoda. Nejdříve Vám houslový mistr Václav Hudeček zahraje skladbu J. S. Bacha pro housle a orchestr a následně Plzeňská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem doprovodí Barboru Řeřichovou Pernou – soprán, Václavu Krejčí Houskovou – alt, Martina Šrejmu – tenor, Jana Šťávu – bas. Tito sólisté Vám zazpívají vybrané krásné árie ze slavných oper W. A. Mozarta,  C. Sainta-Saense, V.Belliniho, C.Gounoda, J.Offenbacha, G. Verdiho, G. Pucciniho a G. Rossiniho.

Třetí koncertní večer 30. 8. 2020 (od 19,00 hodin) se bude jako vždy konat v Lovosicích. Vystoupí zde již podruhé známý a sympatický houslový virtuóz Václav Hudeček, který za doprovodu vynikajícího komorní těleso Barocco sempre giovane zahraje krásné skladby vrcholného baroka. Velkým zážitkem bude rovněž vystoupení koncertního varhanního mistra Pavla Svobody, který získal řadu ocenění včetně laureáta soutěže Pražské jaro. V roce 2016 získal za 2. místo titul Bachpreisträger v prestižní mezinárodní soutěži v Lipsku. Je držitelem řady dalších prestižních cen.

Záštitu nad 8. ročníkem „Litoměřických svátků hudby“ převzal Mons. Mgr. Jan Baxant, 20. biskup litoměřický. Náš spolek Musica et Education by rád vyjádřil všem, kteří se organizačně i finančně podílejí na možnosti realizace tohoto 8. ročníku Litoměřických svátků hudby velký dík. (manželé Kuldovi, Musica et Educatione)

Litoměřické svátky hudby (8. ročník)

Procházení příspěvků