Ani tyto letní prázdniny se u nás nezahálelo. Provozní pracovníci načerpali síly na další práci a pak to začalo. Byly vymalovány budoucí třídy 1.B a 1.C. V těchto dvou třídách proběhla výměna světel za nové. Pan školník vymaloval družinu Sluníček, do které byl zakoupen zbrusu nový nábytek. Dále byla opravena část šatny v ŠD. Horní chodba ŠD se také dočkala výměny osvětlení. Největší investice letošního léta byla pořízení čtyř nových tabulí. Těšit se mohou pedagogové a žáci ve třídách 1. B, 1. C, 3. A a 2. B. Otevírat budeme tři první třídy a v úterý 1. 9. v 8:30h přivítáme 52 prvňáčků. Do nového školního roku 2020/2021 přejeme všem žákům i zaměstnancům hlavně zdraví a pohodu.

Za kolektiv ZŠ Všehrdova Martina Provinská

Co se dělo na Všehrdovce během letních prázdnin?

Procházení příspěvků