Před 75 lety se narodil vynikající houslista a pedagog pan Petr Švehla, ředitel Základní umělecké školy v Lovosicích, pod jehož vedením škola vychovala mnoho talentů, zvláště z oblasti houslové hry. Pan ředitel působil na hudební škole v letech 1968 – 1994, nejprve jako učitel a později převzal funkci ředitele po paní Věře Svobodové. V devadesátých letech vyučoval i na Státní konzervatoři hudby v Teplicích. Také komponoval a také se od šedesátých let účastnil různých skladatelských soutěží, nejčastěji vyhlašované Československým státním rozhlasem v Ústí nad Labem či v Praze. Lovošská polka a Na Labi v přístavu – tyto dvě skladby instrumentoval a nahrál Mgr. Jiří Lhotský (také pedagog a v pořadí pátý ředitel ZUŠ Lovosice) pro hudební studio Českého rozhlasu v Ústí nad Labem. O širším profesionálním záběru Petra Švehly svědčí i bohatá a rozmanitá knihovna nebo houslový archiv, které po léta budoval. Navázal tak tím na svého opět velmi úspěšného předchůdce, nejen úspěšného houslového pedagoga, ale i druhého ředitele této hudební školy pana Jana Habeše. (Mnoho jeho žáků také studovalo konzervatoř nebo AMU v Praze a po ukončení studia působili v předních českých orchestrech, kvartetech. Byli to např. houslisté Jaroslav Šanda (člen orchestru Státní opery Praha), Pavel Arazim (člen České filharmonie), Václav Remeš (spoluzakladatel Pražákova kvarteta), Marie Habešová – Svobodová, violista Pavel Lebduška (člen orchestru v Köln am Rhein), Milan Vladyka (člen Symfonického orchestru FOK) a violoncellista Jaroslav Ondráček člen Komorního orchestru Pardubice, Sukova komorního orchestru a PKO), který doposud hraje v Českém národním symfonickém orchestru. Hudební veřejnost si hru Petra Švehly mohla vyslechnout na veřejných sólových i orchestrálních koncertech nebo vernisážích. Svou hrou na housle obohacoval i svatební či smuteční obřady našeho města.

Petr Švehla se narodil 30. května 1945 v Praze. Jeho otec Antonín Švehla byl úspěšným skladatelem a také korepetitorem jeho žáků na mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí, kde získal se svými žáky opakovaně mnoho cen a vítězství. Jeho bratr Josef hraje na trubku a byl členem orchestru L. Štaidla. Po studiích Konzervatoře v Praze u profesora Z. Brože se oženil s pedagožkou Jitkou Lipertovou. Vychovali spolu dvě dcery Petrušku a Lucinku. Na lovosickou Lidovou školu umění (dnešní ZUŠ) nastoupil v roce 1968 a v r. 1975 se zde stal čtvrtým ředitelem. Pod jeho vedením měla škola výrazné výsledky v oboru houslí – řada žáků vystudovala konzervatoř v Teplicích/Praze – například  Luděk Kusý a Lenka Hessová, kteří se stali členy SČSF Teplice, Alena Sazečková-Beckerová (10 let v SČSF Teplice, orchestr opery SDZN v Ústí nad Labem, umělecká vedoucí Bendova komorního orchestru Ústí nad Labem, od 1994 ZUŠ Lovosice), Miroslav Roček působí v ZUŠ Litoměřice (také hraje se skupinou Kamion, Fešáci, Přímá linka T. Linky)  nebo Zdeněk Starý, člen České filharmonie, Martina Zuziaková je členkou Sukova komorního orchestru a Českého národního symfonického orchestru. Lásku nejen k hudbě, ale i k houslím, po něm zdědila jeho dcera Lucie, která ukončila konzervatoř v Praze ve školním roce 1998/99 absolventským koncertem (Koncertní mistr orchestru Národního divadla, členka Sukova komorního orchestru). V současnosti po úspěšném konkursu opět pokračuje v orchestru opery Národního divadla v Praze.

Při své náročné práci si našel čas i na komponování. Vedle skladeb pro klavír, zpěv s doprovodem klavíru a mnoha dalších, je autorem také sólových a souborových skladbiček menšího rozsahu pro své žáky. Dvě z nich přednesla na slavnostním koncertě k 70. výročí vzniku ZUŠ Lovosice jeho žákyně Martina Zuziaková. Některé jeho další skladby zaznívaly i v provedení Velkého dechového orchestru pod taktovkou Josefa Turka.

Pan ředitel Petr Švehla bohužel po těžké nemoci předčasně odešel v plném rozkvětu tvůrčích sil, od rozdělané práce, manželky a nadané dcery, která mu dělala jen radost. Určitě se těšil nejenom na společné hudební prožitky, ale také na její umělecké úspěchy, ze kterých by měl ohromnou radost a byl by na Lucku právem pyšný. Jeho žáci na něj budou dlouhá léta s vděčností vzpomínat…

(Alena Beckerová/ hz, foto Ludmila Tesaříková/rys)

Redakce LD děkuje za laskavé zapůjčení materiálů k článku o panu Švehlovi, Jitce a Lucii Švehlové a rodině Zuziakových.

 

Žáci – absolventi LŠU/ ZUŠ  Lovosice
HOUSLE ze třídy  Petra  ŠVEHLY:

Luděk KUSÝ  –  Konzervatoř Teplice / člen orch. SČSF Teplice
Alena SAZEČKOVÁ/BECKEROVÁ – / členka orch. SČSF Teplice, SDZN Ústí nad Labem, BKO Ústí nad Labem, ZUŠ Lovosice
Miroslav ROČEK – Konzervatoř Teplice / ZUŠ Litoměřice, člen skupin Kamion, Katalog, Fešáci, Greenhorns, Přímá linka T.Linky
Lenka HESSOVÁ/ŠIMONOVÁ – Konzervatoř Teplice / členka orch. SČSF  Teplice
Zdeněk STARÝ – Konzervatoř Teplice, AMU Praha / člen orch. ČF Praha
Martina ZUZIAKOVÁ – Konzervatoř Teplice a Praha / členka SKO, Český národní symfonický orchestr
Lucie ŠVEHLOVÁ – Konzervatoř Praha / členka SKO, koncertní mistr a člen orchestru opery ND Praha
SDZN – Severočeské státní divadlo Zdeňka Nejedlého
SČSF – Severočeská státní filharmonie
SKO – Sukův komorní orchestr

Nedožitých 75 let Petra Švehly (30.5.1945 – 1.8.1994)

Procházení příspěvků