Lovosice odedávna patřily k významnému dopravnímu uzlu, jednak pro svou polohu u Labe, jednak zde byla i křižovatka silnic. Výstavbou železnice opět stoupl význam města. Projekt vypracoval slavný český inženýr Jan Perner, vrchní dozor měl pozdější stavitel Suezského průplavu Negrelli. Původně měl být úsek Praha – Lovosice otevřen pro železniční provoz již 1. srpna 1849, úsek z Lovosic do Ústí pak 1. října 1849. Ale v té době se ještě dokončoval karlínský (Negrelliho) viadukt i tunely u Nelahozevsi a hotovy nebyly ani nádražní budovy ve Veltrusech, Roudnici nad Labem, Lovosicích ani v Ústí n ad Labem. (V Roudnici nad Labem kvůli ní byla zbourána část historického centra, konkrétně západní mostecká věž a kostel svatého Václava, založený pražským biskupem Janem z Dražic ve 30. letech 14. století.) Proto se přestalo o termínu 1. srpna 1849 mluvit a teprve po úspěšné zkušební jízdě z Prahy do Lovosic 3. května 1850 byl stanoven termín zahajovací jízdy z Prahy do Lovosic na 1. července 1850. Dne 1. června 1850 v 6 hodin ráno byl vypraven slavnostní otevírací vlak z Prahy do Lovosic, ve kterém byl přítomen generální ředitel státních železnic Francesconi a dále sekční rada Pichler spolu se všemi čtyřmi vrchními inženýry, kteří stavbu vedli a mnoho dalších zástupců krajů.

Lovosice se na uvítání dobře připravily Na nádraží nastoupila Národní garda v slavnostních uniformách, hrály zde dvě kapely a při příjezdu vlaku střílely slavnostní rány moždíře. Generální ředitel drah byl ve městě srdečně uvítán. Slavnostní řeč měl lovosický farář děkan Anton Herzig. Úsek Lovosice – Ústí nad Labem byl uveden do provozu 1. října 1850. Provoz na celé trati z Prahy do Drážďan byl slavnostně zahájen 6. dubna 1851. Po celé trati se konaly slavnosti, všechna nádraží byla vyzdobena, přičemž lovosické nádraží získalo primát ve výzdobě s emblémy zemědělství, vinařství a ovocnářství a nápisem „Willkommen“ sestaveným z červených jablek. Již od září 1850 se vozilo z Ústí nad Labem do Prahy uhlí, a ostatní nákladní doprava byla zahájena 15. listopadu 1850. Vlaky na počátku jezdily jen třikrát denně.

Roku 1867 byla trať Praha – Kralupy rozšířena na dvoukolejnou trať. Staré nádraží sloužilo 120 let, v dubnu 1969 bylo otevřeno nádraží nové a v roce 1970 bylo staré nádraží zbouráno.

hz, foto archiv

V roce 1850 byl zahájen pravidelný provoz na trati Praha-Lovosice

Procházení příspěvků