Lovosičané si na městském úřadu prozatím objednali celkem 303 kontejnerů.

Ve středu 28. srpna dorazily všechny objednané kompostéry pro občany na sběrný dvůr Technických služeb města Lovosice (TSML). Následně začalo jejich rozbalování a příprava k předávání. Ve čtvrtek 5. září od 17 hodin pak proběhne v sále staré radnice školení týkající se kompostování a používání kompostérů.

Výdej kompostérů občanům na dvoře TSML začne v pondělí 9. září. Výdej bude probíhat ve stanovenou dobu, a to od pondělí do pátku od 11 do 13 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

„Výdej budou řídit vždy pracovníci TSML, kompostér bude vydáván oproti podepsaným dvěma paré smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. Jedno paré obdrží město, jedno občan. Smlouvy budou uzavřeny na osoby, které vyplnily a odevzdaly anketní lístek v rámci poptávkového šetření z minulého roku, případně vyplněného později a odevzdaného na MěÚ Lovosice na odbor životního prostředí,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí.

Kompostéry budou vydávány do vyčerpání kapacity zakoupených kontejnerů. V případě, že poptávka po kompostérech převýší nabídku, bude určující datum odevzdání žádosti o kompostér. Kdo dřív podal žádost, ten bude mít přednost. Zároveň dorazí i kontejner na textil, který bude s ohledem na rovnoměrné rozmístění tohoto typu kontejnerů po městě umístěn na Holoubkově na parkovišti před hřbitovem.

„Jsme velice rádi, že můžeme kompostéry občanům města zapůjčit. Domnívám se, že zájem o ně ještě poroste,“ věří Milan Dian, starosta města.

Dodáno kompostérů / Množství občany požadovaných kompostérů k 26. srpnu

30 ks 800 litrů / 1x
90 ks 1000 litrů / 60x
200 ks 1400 litrů / 115x
110 ks 2000 litrů / 127x

Kompostéry dorazily, jejich výdej začne 9. září

Procházení příspěvků