Ve čtvrtek 28. března proběhla v Lovosicích v Pfannschmidtově vile první letošní technologická přednáška s tématem zaměřeným na problematiku oxidu uhličitého. Přednášejícím byl Doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. V tomto jsou naplánované ještě další dvě až tři přednášky, které by se měly zaměřit například na alternativní zdroje energie, ekonomiku a koncem roku na prezentaci firem, které působí na území Lovosic nebo přilehlého okolí. Další nejbližší přednáška proběhne 23.05.2019, na téma Energetické propojení elektrické energie, tepla a mobility. Přednášejícím bude Ing. Leoš Gál.

Doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D. v současnosti působí jako docent na Ústavu procesní a zpracovatelské techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Absolvoval v roce 1996 obor Stroje a zařízení pro potravinářský, chemický a spotřební průmysl na Fakultě strojní, katedře chemických a potravinářských strojů. V roce 2012 se habilitoval v oboru Konstrukční a procesní inženýrství. Je členem České společnosti chemického inženýrství. Spolupodílel se na řešení několika technických projektů pro průmysl.

Další přednášející Ing. Leoš Gál je předsedou řídicího výboru pro Českou technologickou platformu pro biopaliva (ČTPB). Vize ČTPB je expertními výstupy identifikovat reálné možnosti České republiky k dosažení cíle Evropské Unie – 10 % biosložek v motorových palivech do roku 2020. Dále najít cesty a nástroje k dosažení tohoto cíle a nabídnout podklady pro dlouhodobou strategii České republiky v oblasti biopaliv pro dopravu.

V „Pfannschmidtovce“ se hovořilo o oxidu uhličitém

I. Kocánková


 


Procházení příspěvků