Dne 28.09.2018 proběhla ve městě každoroční a již tradiční Svatováclavská pouť.

I v letošním roce bylo součástí programu vystoupení spřátelených sborů Weinböhla a Vocal Friends. Nejprve se pěvecké sbory přivítaly na staré radnici, kde bylo připraveno malé občerstvení. Následovalo zhodnocení dosavadní spolupráce partnerských měst, představení společného projektu a dále společná zkouška před vystoupením.

To se konalo v pravé poledne na Václavském náměstí. Nejprve se oba sbory uvedly společným kánonem. Poté vystoupil samostatně sbor Weinböhla a asi po půl hodině se sbory prostřídaly. Vystoupení sboru Coswig Weinböhla bylo divácky velmi úspěšně, neboť sbor zazpíval písně i v českém jazyce a snažil se do svého vystoupení zapojit i diváky, kteří obdrželi předem texty písní. S pozitivním ohlasem se setkal indonéský kánon, česká lidová píseň – výborně zvládnutý německým pěveckým sborem! – nebo dokonce „Hoch auf dem gelben Wagen “ či  „Die kleine Kneipe“, která je čechům známa jako „Hospůdko známá na návsi“.

Na závěr se sbory rozloučily společnou písní, která byla odměněna vřelým potleskem publika.

Německý sbor strávil ještě několik příjemných chvil na Václavské pouti a v odpoledních hodinách pokračoval na prohlídku zámku v Duchcově. Oběma sborům děkujeme!

Akce proběhla v rámci projektu Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce, č. 100281819 finacovaného z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Hana Landová

cof

Na Václavské pouti zazpíval sbor z Coswigu

Procházení příspěvků