Mezinárodní železniční dopravce Advanced World Transport (AWT), člen skupiny PKP CARGO, v rámci svých poskytovaných služeb, mezi které paří především železniční a kombinovaná doprava, spedice, provozování drah, pronájem vozů a železniční stavby, poskytuje dlouhodobě i komplexní služby v oblasti oprav železničních vozů. V červenci tohoto roku přibyl na mapě ČR další bod, kde poskytuje tyto služby a společnost v Lovosicích otevřela nové lokomotivní depo a opravnu železničních vozů.

Lokomotivní depo a opravna železničních vozů vznikly v okrajové části města Lovosice na území dlouhodobě nevyužívaného brownfieldu, v areálu, které jako železniční depo již v minulosti sloužilo. V rámci obnovení a oživení depa bylo tedy nutné provést kompletní rekonstrukci celého prostoru a budov.

„Pro údržbu své flotily společnost AWT disponuje sedmi lokomotivními depy po celé České republice a nyní se na mapě center údržby v rámci společnosti nově objevuje také město Lovosice, které se pro společnost stává klíčovou lokalitou pro údržbu lokomotiv a vozů v rámci Čech,“ říká David Kostelník, generální ředitel AWT.

Celá kompletní rekonstrukce areálu probíhala od začátku roku 2018 a součástí byla oprava kolejí, haly pro údržbu lokomotiv a vozů, zprovoznění točny a celková rekonstrukce administrativní budovy. Lokomotivní depo a opravna železničních vozů dnes nabízí jak kompletní služby při údržbě železniční flotily AWT, tak veškerý servis lokomotiv a vagónů pro externí zákazníky.

„Jsme rádi, že v rámci portfolia služeb v oblasti údržby železničních vozů, které nabízíme v Ostravě, můžeme dnes tyto velmi žádané služby poskytnout i zákazníkům v Čechách,“ říká Jaromír Sládeček, provozní ředitel AWT.

Otevření depa a opravny skončila dvouletá cesta příprav a realizace celého projektu a společnost získala v Lovosicích nové provozní zázemí v rámci jejího působení v oblasti Čech.

„Společnost AWT klade velký důraz na společenskou odpovědnost, ekologii a bezpečnost a do areálu investovala nemalé finanční prostředky, tak aby lokomotivní depo a opravna vozů byla pro občany opět živou a pěknou částí města,“ dodává David Kostelník.

Nové lokomotivní depo a opravna železničních vozů v Lovosicích

Procházení příspěvků